//

Odzwierciedleniem poziomu organizacji pracy zespołu Alingua jest to, jak wygląda proces realizacji powierzonego nam projektu tłumaczeniowego. Aby mógł on zostać wykonany w sposób szybki i bezbłędny, w naszych działaniach nie może być miejsca na przypadek. Z tego powodu projekt dzielimy na mniejsze procesy, które są ustandaryzowane i transparentne. Poniżej prezentujemy Państwu sposób realizacji przykładowego projektu tłumaczeniowego w Alingua.

etap wstępny

etap główny

etap końcowy

 

ANALIZA ZAPYTANIA + DEDYKOWANA OFERTA

1. ZAPYTANIE
Wystarczy wysłać tekst na adres: biuro@alingua.pl lub skorzystać z formularza wyceny.

angle-double-down

2. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA TREŚCI ZAPYTANIA I ZAŁĄCZNIKÓW
W ciągu 15 minut od otrzymania zapytania z Państwa strony, specjalista z Biura Obsługi Klienta szczegółowo zapozna się z przesłanym tekstem, analizując jego obszerność, specjalizację, poziom skomplikowania słownictwa oraz przeznaczenie. Na tym etapie mogą się Państwo spodziewać kontaktu z naszej strony w celu uzyskania dodatkowych informacji pozwalających przedstawić najlepszą dla Państwa ofertę.

angle-double-down

3. OFERTA W 15 MIN
Po dogłębnej analizie zapytania oraz ewentualnej sesji pytań i odpowiedzi, specjalista BOK przedstawi Państwu dedykowaną ofertę składającą się z 3-4 wariantów zawierających cenę, terminy realizacji, warunki płatności oraz poszczególne etapy prac.

angle-double-down

4. REKOMENDACJA OPTYMALNEGO WARIANTU
Przedstawione warianty dają Państwu komfort wyboru w zależności od wymagań, przeznaczenia tekstu i  budżetu. Nie oznacza to jednak, że podejmują Państwo decyzję samodzielnie. Jako specjaliści w swojej dziedzinie, zarekomendujemy Państwu najbardziej odpowiedni naszym zdaniem wariant, opierając się na doświadczeniu w realizacji tysięcy podobnych projektów.

angle-double-down

5. AKCEPTACJA OFERTY I ZAWARCIE UMOWY
Po dokonaniu wyboru, potwierdzają Państwo realizację projektu i zawierają umowę na realizację projektu (drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście).

angle-double-down

6. ZAŁOŻENIE PROJEKTU TŁUMACZENIOWEGO
Specjalista Biura Obsługi Klienta zakłada w systemie Alingua Państwa projekt, którego koordynowanie na tym etapie przejmuje Project Manager.
a) Przesłanie Klientowi numeru zamówienia
Po założeniu projektu, otrzymują Państwo wiadomość z numerem zamówienia, który pozwoli Państwu szybko i łatwo monitorować postępy prac.
b) Dobór odpowiednich narzędzi zapewniających spójność terminologiczną
Kolejnym krokiem jest dobranie odpowiednich technologii, które zapewnią spójność kontkstową i terminologiczną, a także pozwolą zachować najwyższą jakość usługi.

KOLEJNY ETAP

 

REALIZACJA PROJEKTU + ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

1. PRZYGOTOWANIE TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO

a) OCR – formatowanie i konwersja
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

b) redakcja i korekta
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

angle-double-down

2. TŁUMACZENIE
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

angle-double-down

3. WERYFIKACJA DRUGIEGO TŁUMACZA
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

angle-double-down

4. REDAKCJA NATIVE SPEAKERA
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

angle-double-down

5. KONSULTACJA MERYTORYCZNA SPECJALISTY BRANŻOWEGO
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

angle-double-down

6. KOREKTA
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

angle-double-down

7. DTP
SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA USŁUGA

angle-double-down

8. STAŁY MONITORING POSTĘPU I JAKOŚCI REALIZACJI PROJEKTU
Nieustannie dbając o zachowanie najwyższych standardów jakości, opiekujący się Państwa projektem Project Manager monitoruje na każdym etapie realizacji zachowanie standardów jakości, bezpieczeństwa danych oraz terminu realizacji za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu systemu AMS oraz posiadanych narzędzi kontroli jakości.

Powyższe procesy stanowią przykład realizacji projektu w wariancie SELECT

KOLEJNY ETAP

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU + BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

1. OSTATECZNA WERYFIKACJA PROJECT MANAGERA
Po zakończeniu ostatniego etapu realizacji projektu, Project Manager ostatecznie weryfikuje jego zgodność z Państwa wymaganiami i przesyła gotowy projekt do BOK Alingua.

angle-double-down

2. ODDANIE PROJEKTU KLIENTOWI PRZEZ BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Państwa opiekun z BOK Alingua przesyła Państwu gotowy projekt w ustalonym terminie.

angle-double-down

3. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jeżeli pojawią się Państwu pytania dotyczące oddanego projektu, na tym etapie służymy pomocą w udzieleniu szczegółowych odpowiedzi.

angle-double-down

4. OSTATECZNA AKCEPTACJA PROJEKTU PRZEZ KLIENTA
Po sesji Q&A nastepuje ostateczne zaakceptowanie projektu przez Państwa.

angle-double-down

5. WYSTAWIENIE FV
Otrzymując od Państwa potwierdzenie, wystawiamy Fakturę VAT za wykonane usługi z ustalonymi wcześniej warunkami płatności.

angle-double-down

6. BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI Z WYKONANEJ USŁUGI
Ostatnim punktem Etapu Końcowego jest zbadanie Państwa satysfakcji z poziomu naszych usług. Możemy skontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo w ciągu kilku-kilkunastu dni po oddaniu projektu, aby zapytać o Państwa opinie i sugestie co możemy zrobić następnym razem jeszcze lepiej.

Nasi klienci

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo Biuro Tłumaczeń Alingua.
Dziękujemy za kolejny rok wspaniałej współpracy i jesteśmy pewni, że nasze wspólne działania związane ze SŁOWEM przełożą się na Państwa wymierne korzyści!

formularz wyceny

Przygotujemy wstępną wycenę już w 15 minut!

Wyślij Zapytanie
Top