Wielu z nas marzy o tym, aby świat stał się lepszym miejscem. Choć czasem taka wizja blaknie w starciu z twardą rzeczywistością, nie oznacza to, że nie jesteśmy w stanie sprawić, aby życie innych ludzi stało się odrobinę łatwiejsze. Wspólnymi siłami możemy stworzyć wiele dobra – wystarczy zorganizować się i działać mądrze.

 

Z tego właśnie założenia wyszliśmy, tworząc w 2016 r. Fundację Alingua Pomocne Słowo. Jako biuro tłumaczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży dobrze wiemy, jak wielką moc mają słowa – mogą krzywdzić i służyć manipulacji, ale też nieść otuchę i wiedzę, a przez to przyczyniać się do poprawy warunków życiowych wielu osób.

 

W jaki sposób działa Fundacja?

Zasada działania Fundacji jest bardzo prosta – na jej konto trafia 1% wartości każdego tłumaczenia wykonywanego przez nasze biuro. Zasoby Fundacji są więc zasilane dzięki naszej codziennej pracy. Tym sposobem to my, pracownicy Alingua i nasi Klienci, wspólnie przyczyniamy się do tworzenia dobra.

 

Planujemy działania Fundacji tak, aby jak najwięcej osób i rodzin odniosło bezpośrednią i pośrednią korzyść z naszej działalności. Naszym celem jest przede wszystkim realna, mądra pomoc, która przyczyni się do trwałej poprawy poziomu życia jej odbiorcy.

 

Komu pomagamy na świecie?

Wierzymy, że zobowiązaniem moralnym krajów rozwiniętych jest udzielanie wsparcia krajom rozwijającym się, szczególnie leżącym w częściach świata dotkniętych biedą, głodem, klęskami żywiołowymi czy konfliktami. Te sytuacje rodzą wiele osobistych tragedii i uniemożliwiają ludziom nie tylko rozwój i samorealizację, ale przede wszystkim godne, spokojne życie, co sprawia, że nie są zaspokajane najbardziej podstawowe potrzeby i prawa człowieka.

 

Jedną ze stałych inicjatyw Fundacji jest adopcja finansowa trójki dzieci z Kenii i Ugandy – zapewniamy w ten sposób godne dzieciństwo i edukację chłopcu i dwóm dziewczynkom. Wśród naszych projektów znajduje się również wsparcie akcji ratowania dzieci w krajach najmocniej dotkniętych klęską głodu (Sudanie, Etiopii, Somalii, Kenii i Jemenie), pomoc finansowa dla rodzin syryjskich z Aleppo znajdujących się w skrajnie ciężkiej sytuacji materialnej oraz wsparcie misji wśród ludności zamieszkującej Syberię – społeczności borykających się z biedą, bezrobociem i uzależnieniem od alkoholu, otrzymujących znikomą pomoc od państwa.

 

Niemniej ważna gałąź naszej działalności to wykonywanie darmowych tłumaczeń specjalistycznych dla osób w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. Z naszej pomocy wielokrotnie korzystali na przykład pacjenci leczący się specjalistycznie w zagranicznych placówkach bądź dopiero planujący poszukiwanie medycznego wsparcia za granicą.

 

Działalność o zasięgu lokalnym i promocja języka polskiego

Jako krakowskie biuro tłumaczeń nie zapominamy o tych najbliżej nas, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z naszych lokalnych projektów jest wsparcie Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – organizacji zapewniającej kompleksową pomoc osobom bezdomnym na terenie Krakowa. Inne wspierane przez nas działania to Domy Wspólnoty Chleb Życia – fundacja opiekująca się osobami wykluczonymi społecznie – oraz Jaś i Małgosia – fundacja prowadząca placówki specjalistyczne dla dzieci z autyzmem. Bierzemy też udział w inicjatywach mających na celu promocję języka polskiego, zachowanie dziedzictwa narodowego i pomoc Polonii z krajów byłego ZSRR (współpraca z Fundacją Dziedzictwo Kresowe oraz Fundacją Dla Polonii).

 

Naszym celem jest aktywne działanie, nie rozgłos, tak więc część projektów Fundacji pozostaje i pozostanie naszą tajemnicą. Zależy nam jednak na obudzeniu świadomości, że nasi Klienci na równi z pracownikami Alingua dzień po dniu przyczyniają się do tego, aby świat stał się piękniejszy. Słowa mają wielką moc – o czym wspólnie możemy zaświadczyć.

 

Zobacz więcej: https://alingua.pl/fundacja-alingua/