Coraz więcej aspektów naszej codzienności przenosi się do sfery wirtualnej, skutecznie skracając czas spędzony na oczekiwaniu w urzędach i bankach. Długie kolejki w stacjonarnych sklepach chętnie zamieniamy na dogodne zakupy w sieci. Aplikacje treningowe wiedzą o nas wszystko – jak szybko jesteśmy w stanie przebiec pięć kilometrów i gdzie ćwiczyliśmy kilka miesięcy temu. Udostępniamy wiele swoich danych wrażliwych (obejmujących m.in. poglądy polityczne, wyznanie, pochodzenie etniczne) podmiotom trzecim, nie zastanawiając się zbyt długo nad tym, jak będą one przetwarzane. Co sprawia, że niektórym firmom można zaufać, a czego uważny klient powinien się wystrzegać?

 

Ustawiczny rozwój firmy zakłada nie tylko poszerzanie jej oferty czy możliwość realizacji większej ilości zleceń, ale też działania mające na celu zapewnienie solidnej ochrony danych klientów oraz wyróżniającej się obsługi. Wiele firm, starając się zagwarantować wdrożenie niezbędnych procedur, podejmuje starania o uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001. Choć często wymaga harmonijnej i intensywnej współpracy całego zespołu, postępowanie zgodnie z normą ISO 27001 jest potwierdzeniem, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji działa w danym przedsiębiorstwie bez zarzutu, a Państwa dane są przetwarzane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Norma ISO 27001 – treść i korzyści z implementacji

Dostęp do treści normy ISO 27001 w PDF może uzyskać każdy. Tym, co może jednak sprawiać trudność, jest rzeczywiste przełożenie jej zapisów na realne działania firmy podejmowane w obszarze bezpieczeństwa informacji. Co tak naprawdę oznacza wdrożenie ISO 27001 w firmie dla klientów oraz partnerów biznesowych danego przedsiębiorstwa? Czy korzyści z ISO 27001 równoważą wysiłek włożony w implementację restrykcyjnych standardów i wspólne działania wszystkich pracowników?

 

Choć zapisy są dość ogólne, przybliżają szereg ograniczeń oraz zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych w danej firmie. W przypadku biura tłumaczeń ilość danych wrażliwych przetwarzanych każdego dnia jest olbrzymia – przez skrzynki mailowe nie tylko wewnętrznych pracowników biura, ale i tłumaczy freelancerów przepływają faktury, umowy, dokumentacja medyczna czy ściśle poufne dane dotyczące wniosków patentowych i badań klinicznych. Równie istotna jest dla nas ochrona zarówno informacji dotyczących klientów indywidualnych, jak i międzynarodowych spółek – w przypadku tych drugich nierzadko w sposób znacznie wykraczający poza zakres ochrony obowiązujący w kraju rejestracji przedsiębiorstwa. Certyfikacja ISO 27001 pozwala na ustalenie spójnego sposobu postępowania z danymi, zapewniającego najwyższy stopień bezpieczeństwa informacji. Starania o uzyskanie certyfikatu są często także poprzedzone długimi negocjacjami i rozważeniem wielu argumentów za i przeciw. Otwarcie nowych perspektyw, możliwość złożenia oferty w dotychczas nieosiągalnych przetargach czy realizacja nowatorskich inicjatyw to tylko kilka korzyści z ISO 27001. Dla naszych partnerów biznesowych i klientów uzyskanie certyfikatu jest obiektywnym potwierdzeniem kompleksowej troski o bezpieczeństwo ich danych oraz szansą na zbudowanie wieloletniej, opartej na zaufaniu współpracy. Państwa dane są bezpieczne – a wartości firmowego know-how czy danych osobowych nie sposób wycenić.

Wymagania vs korzyści – czy warto inwestować w ISO 27001?

Sam dokument z ISO 27001 w PDF nie powie jednak wszystkiego o długofalowych korzyściach płynących z tej inwestycji. Przygotowanie przedsiębiorstwa do audytu oraz spełnienie licznych warunków często wiąże się z kilkumiesięcznymi przygotowaniami i kompleksową zmianą w wielu obszarach funkcjonowania firmy. Wymagania ISO 27001 często obligują do wprowadzenia radykalnie odmiennych metod postępowania w podstawowym zakresie pracy. Niemałą rolę odgrywają tu pracownicy przedsiębiorstwa, których zaangażowanie często bywa kluczowe w procesie uzyskania certyfikacji ISO 27001. Pewne działania leżą po stronie załogi IT – zapewnienie stosownego zaplecza technicznego czy ochrony witryn internetowych przedsiębiorstwa. Inne wiążą się ze zobowiązaniami dla osób bezpośrednio przetwarzających pliki; w tym przypadku wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe lub wrażliwe będą zabezpieczane hasłem, które zostanie przekazane innymi kanałami.

 

Ustalenie pewnych standardów umożliwia powtarzalność podjętych kroków bez względu na to, komu zostanie przekazane dane zadanie. Wdrożenie ISO 27001 przekłada się także pozytywnie na wzrost świadomości pracowników oraz poszerzenie ich kompetencji w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji wdrożonych w firmie. Umiejętny i sprawny transfer danych to nie tylko spokój ducha klientów, ale także płynność procesów i wzrost produktywności. Przekazanie samej treści normy ISO 27001 to zdecydowanie za mało, by zagwarantować powodzenie planu. Rozległa wiedza dotycząca właściwych metod postępowania z danymi jest kluczowa dla utrzymania certyfikacji i zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa danych. Kompetentna załoga i realizacja projektów zgodnie ze standardem ISO 27001 to nie tylko wiarygodny wizerunek przedsiębiorcy, ale przede wszystkim pełen komfort klienta i ochrona danych na każdym etapie prac nad projektem.

Potrójna certyfikacja dla doskonałej jakości

Biura tłumaczeń najczęściej starają się o uzyskanie certyfikatów ISO 9001 oraz 17100, stanowiących niezależne potwierdzenie postępowania z procedurami gwarantującymi stałą, zadowalającą formę przekładu. Alingua jest obecnie jednym z niewielu biur tłumaczeń w Polsce, które na równi z dokładnością oferowanych usług językowych stawiają bezpieczeństwo powierzanych przedsiębiorstwu danych. Dzięki temu zarówno nasi klienci, jak i kontrahenci mogą być pewni, że wysokie standardy nie ograniczają się tylko do dbałości o satysfakcjonujące przekłady.