W dobie gotowych rozwiązań, gdy większość z nas nastawionych jest wyłącznie na spektakularny efekt, niewiele czasu poświęcamy wszystkim procesom stojącym za udaną realizacją zamówienia. I choć mogłoby się wydawać, że tłumaczenia to dyscyplina dla indywidualistów, bliższe spojrzenie na długą drogę do sukcesu szybko rozwiewa wszelkie złudzenia. Czy zatem między klientem a dobrym tłumaczeniem naprawdę stoi tylko jedna osoba – czyli tłumacz?

 

Moment przesłania zapytania przez klienta zapoczątkowuje cały proces, w którym uczestniczy od kilku do nawet kilkunastu osób. Tłumaczenie tylko z pozoru ma niewiele wspólnego ze sportem zespołowym; ostateczny sukces jest zwykle wypadkową harmonijnego działania językoznawców, koordynatorów i konsultantów. Nad sprawnym przebiegiem całego procesu czuwa koordynator projektu, który przekazuje także bezcenne wskazówki klienta pozostałym współpracownikom. Do obowiązków koordynatora należy między innymi wycena tekstu i określenie czasu realizacji danego zamówienia, a także stały kontakt z osobą zamawiającą usługę. Z chwilą zaakceptowania ceny oraz proponowanego terminu ukończenia pracy zadanie zostaje przekazane w ręce project managerów.

Kto zajmuje się tłumaczeniem?

Kolejnym etapem jest dobranie zespołu specjalistów, którzy najlepiej poradzą sobie z danym tekstem; to zadanie dla project managerów, doskonale znających mocne strony swoich językoznawców. Dzięki temu teksty o tematyce medycznej wędrują do biegłych w określonej specjalizacji tłumaczy, a złożone umowy przekazywane są tym specjalistom, którym poruszanie się po meandrach prawniczych zawiłości nie przysparza żadnego problemu. W zależności od zakresu usług wybranych przez klienta gotowe tłumaczenie może albo powrócić do koordynatora projektu, który prześle je klientowi, albo jest przekazywane do korekty i redakcji.

Dodatkowe usługi językowe

Na tym etapie korektorzy eliminują literówki oraz ewentualne błędy językowe – w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i zdarza nam się popełniać błędy, a w pracy nad tekstem druga para oczu jest nieoceniona. Redaktorzy natomiast oferują o wiele bardziej kompleksowe spojrzenie na tekst, mające na celu poprawki w zakresie merytorycznym oraz stylistycznym. To dzięki pracy redaktora przygotowane teksty idealnie spełniają swoją funkcję wśród docelowych odbiorców – na tym etapie do pracy często włączają się native speakerzy danego języka, zwłaszcza gdy w grę wchodzą teksty marketingowe lub treści na strony internetowe. Przy tekstach specjalistycznych nad ich merytoryczną poprawnością często czuwają konsultanci z danych dziedzin – historii, prawa, medycyny czy specjalistycznych nauk ścisłych.

Zakończenie procesu tłumaczenia

Gdy wszyscy konsultanci, korektorzy, tłumacze i redaktorzy zakończą prace nad tłumaczeniem, gotowy tekst zostaje ponownie przekazany koordynatorowi projektów. To właśnie na tę osobę czeka najprzyjemniejsza część całego procesu, czyli przesłanie klientowi efektów pracy całego zespołu. I choć mogłoby się wydawać, że było to takie proste… każde zamówienie to wyjątkowe wyzwanie, którego powodzenie zależy od harmonijnej współpracy wielu specjalistów.