Tłumaczenia badawczo-naukowe

//

Jakość udowodniona naukowo

Tłumaczenia badawczo-naukowe

Tłumaczenia badawczo-naukowe w ponad 80 językach
Setki projektów zrealizowanych we współpracy z czołowymi uniwersytetami w Polsce
Przekłady wykonywane wyłącznie przez doświadczonych specjalistów
Dodatkowa weryfikacja drugiego tłumacza gwarantująca najwyższą jakość
Ponad 100 stron dziennie w tłumaczeniach ekspresowych

Spośród dotychczas tłumaczonych przez nasze biuro dokumentów możemy wymienić:

 • Dokumentację medyczną oraz ubezpieczeniową
 • Ulotki informacyjne leków
 • Formularze udzielenia świadomej zgody
 • Instrukcje użycia
 • Karty charakterystyki materiałów
 • Kwestionariusze i broszury medyczne
 • Materiały marketingowe dla danego przemysłu
 • Prezentacje na konferencje
 • Artykuły naukowe
 • Recenzje prac naukowych
 • Wyniki badań naukowych
 • Prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie

Biuro tłumaczeń Alingua zapewnia Państwu tłumaczenia naukowe w każdej dziedzinie, na każdy język, zawsze gwarantując najlepszą jakość. Współpracujący z nami tłumacze naukowi zgromadzili doświadczenie zarówno jako profesjonalni tłumacze, jak i naukowcy – przez co mogą być Państwo pewni, że wykonany przez nich przekład będzie doskonały.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nasz zespół wyróżnia zamiłowanie do języków i nauki, co przekłada się na jakość realizowanych zleceń oraz fakt, że możemy poszczycić się umożliwieniem efektywnej komunikacji między naukowcami z całego świata. W tekstach o charakterze naukowym, gdzie najistotniejsze są fakty, założenia eksperymentów oraz ich wyniki, sedno sprawy i treść tekstu są ważniejsze od stylu i poetyckiego języka charakterystycznego dla tekstów literackich. Odbiorca tekstu naukowego wyszukuje w nim konkretnych informacji, przyjemność z lektury to dodatek. Wymagany jest dokładny, spójny i przejrzysty język oraz jednoznaczne słownictwo – to samo odnosi się do przetłumaczonego tekstu. Naukowe słownictwo różni się od słów używanych na co dzień czy w tekstach literackich; tłumaczenia naukowe muszą być bardziej bezpośrednie, wolne od niedomówień i o wiele mniej nacechowane artystycznie od pozostałych rodzajów prozy. Język tekstów naukowych charakteryzuje się bezosobowym stylem, prostą składnią, użyciem skrótów oraz przejrzystością.

Teksty badawczo-naukowe wymagają specjalistycznej wiedzy, przekazujemy je więc wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie w danej dziedzinie. Dotyczy to zwłaszcza artykułów naukowych, prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich, przy których dodatkowo należy wykazać się dużą dbałością o aspekt estetyczny, w tym przypadku odgrywający równie ważną rolę jak w tekstach literackich. Osobę właściwą do wykonania takiego przekładu dobieramy ze szczególną dbałością, zdając sobie sprawę z tego, że od jakości wykonanego przez nasze biuro tłumaczenia zależy Państwa kariera naukowa.

Posiadamy doświadczenie w pracy z naukowymi danymi oraz opracowywaniem diagramów i wykresów, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszych tłumaczy gwarantuje wiarygodne, dokładne i rzetelne tłumaczenia naukowe.

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alingua Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udzielenia mi dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Alingua Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Alingua Sp. z. o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alingua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358493, NIP: 6762426723, REGON: 121174278. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

1) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora;
2) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (marketing
bezpośredni) w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie. Przetwarzanie Twoich danych pozyskanych w związku z intencją zawarcia umowy bądź wykonania już zawartej umowy będą przetwarzane w zakresie:

1) Analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lubwykonaniem;
2) Wykonania umowy;
3) Przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
4) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 1) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 2). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową, w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora, a także realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator danych nie zamierza wykorzystywać Twoich danych do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4).

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Poniżej znajdują się dobrowolne zgody, które możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z nami.

urs

Zachowanie najwyższych norm jakości w procesie tłumaczenia oraz obsługi Klienta przez Alingua zostało potwierdzone certyfikatami ISO 9001:2015 oraz ISO 17100:2015 przyznanymi przez światowego potentata w swojej branży – Bureau Veritas.

icon-tel

Infolinia

+ 48 692 892 592

icon-mail

Nasi klienci

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo Biuro Tłumaczeń Alingua.
Dziękujemy za kolejny rok wspaniałej współpracy i jesteśmy pewni, że nasze wspólne działania związane ze SŁOWEM przełożą się na Państwa wymierne korzyści!

formularz wyceny

Przygotujemy wstępną wycenę już w 15 minut!

Wyślij Zapytanie
Top