Bariery językowe są niezwykle trudne do pokonania – zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na bezproblemowej i szybkiej komunikacji. Międzynarodowe konferencje, targi czy spotkania biznesowe są przede wszystkim szansą na nawiązanie nowych kontaktów oraz rozpoczęcie współpracy z rzetelnymi kontrahentami. Jak jednak sprawić, by wszyscy zainteresowani doskonale zrozumieli swoje intencje i by wszystko przebiegało bez zakłóceń?

 

W wyżej wymienionych sytuacjach niezbędna jest pomoc lingwisty specjalizującego się w tłumaczeniach ustnych. Ten rodzaj przekładów definiuje się jako przeniesienie znaczenia wypowiedzi jednej osoby na język interlokutora bądź odbiorców. Poszukując najlepszego specjalisty do realizacji powierzonego mu zadania, należy pamiętać również o tym, że tłumaczenia ustne dzielą się na przekłady symultaniczne oraz konsekutywne; wybór jednego z nich jest z kolei uzależniony od wyposażenia dostępnego w miejscu spotkania lub konferencji oraz liczby osób biorących udział w rozmowie.

Odporność na stres, podzielność uwagi i wyśmienita dykcja – czyli niezbędnik tłumacza symultanicznego

Tłumaczenie symultaniczne – równoczesne – wymaga od tłumacza niezwykle wysokiej koncentracji, odporności na stres, podzielności uwagi oraz doskonałej dykcji. Dlaczego jest ono aż tak wymagające? Najczęściej decydują się na nie organizatorzy międzynarodowych konferencji; tłumacze pracują wówczas w dźwiękoszczelnych kabinach. Przez słuchawki jest im przekazywany komunikat mówcy, oni natomiast przekazują do mikrofonu informacje w języku docelowym. Niewątpliwą zaletą jest możliwość szybkiego przekazania danych wielu osobom równocześnie, wadą z kolei – brak szansy na powtórzenie wypowiedzianego komunikatu, co grozi niespójnością przetłumaczonych fraz. Formą tłumaczenia symultanicznego są tzw. szeptanki, kiedy tłumacz towarzyszy małej grupie osób i ściszonym głosem przekazuje na bieżąco informacje od mówcy.

Tłumacząc przemówienia, czyli praca podczas realizacji tłumaczeń konsekutywnych

Tłumaczenie konsekutywne natomiast polega na przekazaniu przetłumaczonej informacji po zakończeniu wypowiedzi przez mówcę. Zazwyczaj tłumacz znajduje się wtedy obok osoby przemawiającej, przygotowuje podczas wypowiedzi notatki, a następnie stara się przekazać odbiorcom kwintesencję komunikatu. Warto tutaj także wspomnieć o tłumaczeniach liaison, które od przekładów konsekutywnych różnią się wyłącznie długością przekładanych fragmentów. Przekłady liaison realizowane są wtedy, gdy tłumacz z myślą o dokładności przekazywanych informacji dokonuje interpretacji po jednym lub dwóch zdaniach prelegenta. Ważnym typem są także tłumaczenia a vista, które najczęściej są realizowane w sądzie, w urzędach czy u notariusza. W takiej sytuacji osobie dokonującej przekładu przedstawiany jest tekst pisany, który następnie jest tłumaczony ustnie.

Tłumaczenia ustne – czy tylko w sądach i na konferencjach?

Tłumaczenia ustne zwykle kojarzą się z uczestnictwem w konferencjach, spotkaniami biznesowymi czy rozprawami sądowymi; są one jednak równie ważne w świecie medycyny. Każde słowo jest tutaj na wagę złota, dlatego tłumacze często pośredniczą w komunikacji między pacjentami oraz lekarzami, co gwarantuje najlepsze rezultaty leczenia i możliwość postawienia szybkiej diagnozy.

 

Zamówienie tłumaczenia ustnego wymaga zatem uwzględnienia szerokiego spektrum czynników – zarówno zewnętrznych (takich jak wyposażenie sal konferencyjnych), jak i wewnętrznych (preferencje mówcy lub odbiorców uczestniczących w danym spotkaniu). Nasi koordynatorzy projektu pomogą jednak Państwu w podjęciu najlepszej decyzji, która przyniesie korzyść wszystkim zainteresowanym.