Zaświadczenie o niekaralności w języku angielskim to jeden z dokumentów cieszących się największą popularnością wśród osób wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych. Co warto o nim wiedzieć i kiedy się o nie starać?

 

Z prośbą o przedstawienie tego typu dokumentu najczęściej możemy się spotkać, ubiegając się o nową posadę. W większości dotyczy to zawodów, których wykonywanie wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością za zdrowie lub życie innych osób, a także stanowisk związanych z operacjami w zakresie firmowych finansów lub wrażliwych danych. Czy zawsze jest ono wymagane?

 

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności?

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy potencjalny pracodawca może domagać się przedłożenia tego typu certyfikatu, pomocna będzie Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Okazanie dokumentu będzie konieczne podczas aplikowania na stanowiska takie, jak nauczyciel, księgowy, urzędnik służby cywilnej, wychowawca kolonijny czy pośrednik kredytowy. Będzie też niezbędne do zdobycia niektórych licencji oraz koncesji. Celem jest wykazanie, że dana osoba nie była dotychczas karana, nie figuruje w rejestrze Krajowego Rejestru Karnego – a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by podjęła pracę w wybranym zawodzie.

 

 

Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności i ile trzeba na nie czekać?

Obecnie możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na dwa sposoby: albo bezpośrednio w punkcie informacji Krajowego Rejestru Karnego, albo przez Internet. W tym drugim przypadku nie tylko oszczędzimy sobie wizyty w stacjonarnym punkcie, ale też zapłacimy mniej, bo opłata wynosi wtedy 20, a nie 30 złotych. W obydwu sytuacjach musimy potwierdzić swoją tożsamość; działając online, wystarczy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, natomiast podczas wizyty w punkcie informacji KRK należy pamiętać  o przygotowaniu dowodu osobistego lub paszportu. Wniosek złożony w sieci zostanie rozpatrzony w ciągu siedmiu dni i udostępniony w systemie Krajowego Rejestru Karnego, o czym otrzymamy powiadomienie mailem. Składając dokumenty w punkcie, możemy uzyskać informację od razu; dłużej będziemy musieli poczekać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Pytanie: czy na zaświadczenie o niekaralności po angielsku przyjdzie nam czekać dłużej? I czy wzór zaświadczenia o niekaralności po angielsku jest taki sam?

 

Zaświadczenie o niekaralności po angielsku – i w innych językach obcych

Zaświadczenia wymagają nie tylko pracodawcy w Polsce; przedstawiciele podobnych zawodów za granicą też muszą przygotować podobny certyfikat. W sytuacji, gdy przenosimy się do nowego kraju lub aplikujemy na stanowisko za granicą, zatrudniający może wymagać, by do dokumentów dołączono zaświadczenie o niekaralności po angielsku. Jeśli dysponujemy polskim zaświadczeniem, należy je przekazać tłumaczowi przysięgłemu; tylko ta osoba, wskazana na liście tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości, może poświadczyć prawdziwość treści zawartych w dokumencie źródłowym. Cena tłumaczenia zaświadczenia o niekaralności na angielski może się różnić, ale czas realizacji – zwłaszcza w dużych miastach – nie przekracza zwykle jednego dnia roboczego.

 

 

Zaświadczenie o niekaralności po angielsku – wzór

Bez względu na docelowy język tłumaczenia, tego typu zaświadczenia obejmują standardowo te same informacje. Zawsze znajdują się tam dane osoby składającej wniosek, poświadczenie uiszczenia stosownej opłaty, a także najważniejsza informacja – o braku konfliktu z prawem w przeszłości. Tłumaczenie przysięgłe jest wiernym odwzorowaniem dokumentu źródłowego, ale nie zawsze musi zachowywać oryginalne formatowanie pliku, na podstawie którego jest sporządzane. Jeśli zawiera wszystkie wymagane informacje, zostało opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego i zachowuje pełną moc prawną. Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności może być zrealizowane szybko i bezbłędnie – w Alingua nasi Klienci otrzymują je już następnego dnia.