fbpx

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze biuro w Krakowie przy ul. Szlak 10/5

Facebook Alingua

Tłumaczenia kart charakterystyki

Tabletki do zmywarki, farba antykorozyjna, odżywka do włosów, płyn do spryskiwaczy – wspólny mianownik tych produktów to substancje chemiczne, które wchodzą w ich skład. Na co dzień mamy styczność z całkiem imponującą liczbą chemikaliów o różnych właściwościach i stężeniu. Informacje dotyczące postępowania z tymi substancjami są zawarte w ich kartach charakterystyki – dokumencie, którego forma, treść i zastosowanie są regulowane przepisami unijnymi. Za kartą charakterystyki stoją dwie niezwykle ważne kwestie – nasze bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego. Dlatego tak istotne jest, aby tłumaczenie kart charakterystyki było wykonywane przez specjalistów o wykształceniu kierunkowym i odpowiedniem wiedzy.

Karta charakterystyki – tłumaczenie o szczególnym znaczeniu

Karta charakterystyki to dokument zawierający właściwości fizykochemiczne danej substancji chemicznej lub mieszaniny, opis zagrożeń, jakie może spowodować, wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, skutki dla zdrowia w przypadku kontaktu z substancją i konsekwencje jej uwolnienia do środowiska. Często stosowany jest również angielski skrót SDS (ang. safety data sheet) lub obowiązujący dawniej skrót MSDS (ang. material safety data sheet). Tłumaczenia kart charakterystyki są niezbędne w każdym przypadku transportu, importu, eksportu lub użytkowania chemikaliów. Dostępność i czytelność tego dokumentu mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników i innych osób, które mogą mieć styczność z substancją, a także dla ochrony gleby, wód i organizmów, które je zasiedlają. W karcie charakterystyki zawarte są wszystkie niezbędne informacje i procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz ograniczenia skutków niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Co zyskujesz?

  • Tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie
  • Tłumaczenia zgodne z wymogami norm ISO 9001 oraz ISO 17100
  • Tłumaczenia techniczne wykonywane w 85 językach – wszystkie potrzebne tłumaczenia w jednym miejscu
  • Spójność terminologii dzięki zastosowaniu narzędzi CAT
  • Wierne odwzorowanie układu graficznego (na życzenie)
  • Bezpłatne tłumaczenia próbne

Tłumaczenie kart charakterystyki (MSDS) – wymogi prawne

Na terenie Unii Europejskiej obrót chemikaliami reguluje Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (tzw. rozporządzenie REACH – ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), opracowane w celu zwiększenia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niekorzystnym wpływem chemikaliów. Rozporządzenie określa zawartość i elementy formalne karty charakterystyki (tzn. nazwy sekcji i podsekcji), a także język i zwroty stosowane w tym dokumencie. Kartę charakterystyki należy przekazywać wraz z substancją, w językach urzędowych państw członkowskich, na terenie których będzie dopuszczona do obrotu, a sporządzenie dokumentacji należy do obowiązków wytwórcy danego produktu. Substancje chemiczne objęte tymi wymogami to również np. detergenty zawarte w kosmetykach lub chemii domowej, dlatego kwestia tłumaczenia kart charakterystyki nie dotyczy tak wąskiej grupy firm, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Gwarancja jakości każdego tłumaczenia

Powierzone nam tłumaczenia kart charakterystyki (MSDS) zlecamy wyłącznie specjalistom o odpowiednim wykształceniu. To jedno z częściej wykonywanych w Alingua tłumaczeń technicznych – regularnie dostarczamy naszym Klientom przekłady kart charakterystyki w wielu kombinacjach językowych. Stosowane przez nas narzędzia wspomagające tłumaczenie (CAT) gwarantują spójność terminologiczną, co jest wyjątkowo istotne przy tym konkretnym rodzaju dokumentacji. W ręce Klienta oddajemy przekład zrealizowany zgodnie z wymogami norm ISO, a nowym Klientom oferujemy również usługę bezpłatnego tłumaczenia próbnego, dzięki której mogą zweryfikować umiejętności naszych tłumaczy i podjąć decyzję o dalszej współpracy. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać tłumaczenie kart charakterystyki wraz z dostosowaniem do przepisów unijnych, przygotujemy wycenę we współpracy z firmą specjalizującą się w opracowaniu tego rodzaju dokumentów.

Wycena w 15 minut

Wypełnij krótki formularz, a w 15 minut wyślemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Filary zaufania

ISO 9001

Wdrożona norma ISO 9001 oznacza, że zamówienia w Alingua realizowane są zgodnie z procedurami zapewniającymi niezmienną, wysoką jakość tłumaczeń.

ISO 17100

W zamówieniach realizowanych zgodnie ze standardem ISO 17100 tłumaczenie poddawane jest dwustopniowej weryfikacji osób o wymaganych przez normę kompetencjach.

ISO 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w Alingua jest zgodny z normą ISO 27001, a wszystkie umowy z tłumaczami zawierają klauzulę o poufności.

Próbne tłumaczenia

Przed realizacją większego projektu mogą otrzymać Państwo próbkę tłumaczenia wykonaną przez kilku tłumaczy i wybrać najbardziej odpowiadający Państwu styl.

Wskaźnik jakości

Wewnętrzne statystyki z ostatnich dwóch lat wskazują na poziom satysfakcji naszych Klientów wynoszący 99,7%.

Ubezpieczenie OC

Państwa tłumaczenia wykonane w naszym biurze chronione są polisą zabezpieczającą Państwa do wysokości 300 000 zł.

Członkostwa

Nasze biuro tłumaczeń zrzeszone jest w branżowych organizacjach dbających o najwyższą jakość tłumaczeń w świecie zmieniających się technologii i potrzeb.

Fundacja

1% wartości realizowanych projektów przeznaczany jest na działalność Fundacji Alingua Pomocne Słowo. Każde Państwa zamówienie to wsparcie dla potrzebujących.

Dowiedz się więcej
Zarządzaj plikami cookie