Tłumaczenia farmaceutyczne

//

Tłumaczenia farmaceutyczne

Dokładnie jak w aptece

Tłumaczenia farmaceutyczne w 85 językach
Niezmienna jakość tłumaczeń potwierdzona certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 17100
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej gwarantujące bezpieczeństwo zamówienia
Setki wykonanych przekładów o tematyce farmaceutycznej
Natychmiastowa wycena w 15 minut

Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki jest przemysł farmaceutyczny. To genialne odkrycia i nowatorskie rozwiązania, które wpływają na jakość życia każdego z nas – przede wszystkim to jednak przemysł, którego funkcjonowanie jest nieodłącznie związane z branżą translatorską.

ZOBACZ WIĘCEJ

Świadczymy rzetelne i kompleksowe usługi dla firm koordynujących badania kliniczne, prowadzących działania reklamowe firm farmaceutycznych oraz organizujących szkolenia branżowe. Gwarantujemy ścisłą współpracę z doświadczonym zespołem językoznawców o kierunkowym doświadczeniu oraz nadzór koordynatora projektu czuwającego nad sprawnym przepływem informacji. Oferujemy sumienną realizację usług językowych – zarówno w zakresie przekładów pisemnych, jak i tłumaczeń ustnych – na każdym etapie wprowadzania farmaceutyków do obrotu. Oferta tłumaczeń farmaceutycznych jest także skierowana do klientów indywidualnych, którym zapewniamy sumienną pomoc przy tłumaczeniach np. zaleceń lekarskich.

Wieloetapowa realizacja tłumaczenia farmaceutycznego pozwala na zapewnienie najwyższej jakości oraz terminowe przekazanie Klientowi przygotowanych materiałów. Każde zamówienie jest dla nas odrębnym wyzwaniem, dlatego z najwyższą starannością dobieramy zespół tłumaczy, korektorów oraz native-speakerów, którym powierzone zostanie Państwa tłumaczenie. Tego typu dokumenty są przekazywane tylko i wyłącznie profesjonalistom o największym doświadczeniu, których dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na szybką i wiarygodną realizację przekładów dla firm z sektora farmacji. Uwzględniając szczególnie wrażliwy charakter przekazywanych nam danych, pragniemy podkreślić, że poufność jest jedną z priorytetowych wartości naszej firmy – wszelkie dane są chronione szeregiem zabezpieczeń, a dostęp do dokumentów uzyskują wyłącznie osoby upoważnione do wprowadzania w nich zmian. Szeroka wiedza teoretyczna wsparta długoletnią praktyką pozwala naszym specjalistom na realizację najbardziej wyspecjalizowanych dokumentów przy wymagających ramach czasowych – a satysfakcja Klienta jest dla nas zawsze nadrzędnym celem.
Podczas wieloletniej realizacji tłumaczeń farmaceutycznych przetłumaczyliśmy tysiące stron obliczeniowych. Obejmowały one m.in. tłumaczenia ulotek informacyjnych, wyników badań klinicznych, formularzy świadomej zgody, dokumenty produkcyjne oraz opinie niezależnych ekspertów.

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alingua Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udzielenia mi dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Alingua Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Alingua Sp. z. o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alingua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358493, NIP: 6762426723, REGON: 121174278. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

1) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora;
2) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (marketing
bezpośredni) w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie. Przetwarzanie Twoich danych pozyskanych w związku z intencją zawarcia umowy bądź wykonania już zawartej umowy będą przetwarzane w zakresie:

1) Analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lubwykonaniem;
2) Wykonania umowy;
3) Przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
4) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 1) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 2). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową, w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora, a także realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator danych nie zamierza wykorzystywać Twoich danych do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4).

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Poniżej znajdują się dobrowolne zgody, które możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z nami.

urs

Zachowanie najwyższych norm jakości w procesie tłumaczenia oraz obsługi Klienta przez Alingua zostało potwierdzone certyfikatami ISO 9001:2015 oraz ISO 17100:2015 przyznanymi przez światowego potentata w swojej branży – Bureau Veritas.

icon-tel

Infolinia

+ 48 692 892 592

icon-mail

Nasi klienci

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo Biuro Tłumaczeń Alingua.
Dziękujemy za kolejny rok wspaniałej współpracy i jesteśmy pewni, że nasze wspólne działania związane ze SŁOWEM przełożą się na Państwa wymierne korzyści!

formularz wyceny

Przygotujemy wstępną wycenę już w 15 minut!

Wyślij Zapytanie
Top