fbpx

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze biuro w Krakowie przy ul. Szlak 10/5

Facebook Alingua

Tłumaczenia pisemne

Wartość dobrych tłumaczeń pisemnych najlepiej znają firmy działające na międzynarodowych rynkach – dzięki nim mogą skutecznie komunikować się z kontrahentami i klientami bez względu na dzielące ich różnice językowe. Niezależnie od branży najlepszą wizytówką firmy jest starannie przetłumaczona strona internetowa, dostosowana do odbiorców docelowych. Bogata oferta i atrakcyjne treści muszą iść w parze z poprawnością językową – dopiero połączenie tych czynników gwarantuje Państwu sukces na rynku międzynarodowym. Nasze usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów marketingowych, stron internetowych i wszelkiego rodzaju dokumentów kierujemy szczególnie do przedsiębiorców, którzy wkraczają ze swymi towarami czy usługami na rynki zagraniczne, a tym samym pragną pozyskać jak najwięcej nowych odbiorców. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wszystkich języków, jakich Państwo potrzebują do realizacji swoich celów biznesowych.

Doświadczenie gwarantujące najwyższą jakość

Zrealizowaliśmy już dziesiątki tysięcy tłumaczeń pisemnych w wielu kombinacjach językowych i specjalizacjach. Nasi współpracownicy pochodzą z różnych części świata, znają lokalne rynki, prawo, odpowiednie słownictwo branżowe w językach, z którymi pracują – dzięki temu zyskują Państwo pewność, że Państwa tekst trafia w ręce właściwej osoby o stosownym wykształceniu i niezbędnych umiejętnościach językowych. Realizacja tłumaczeń pisemnych w Alingua odbywa się zawsze zgodnie z wymaganiami restrykcyjnych norm ISO 9001 i ISO 17100, co gwarantuje, że mają Państwo do czynienia z doświadczonym zespołem o wysokich kompetencjach. Ponadto dostarczane przez Państwa dokumenty objęte są bezwzględnym obowiązkiem zachowania poufności, przestrzeganym przez naszych pracowników stacjonarnych i zdalnych, a tłumaczenia naszych Klientów chroni polisa odpowiedzialności zawodowej (OC).

Jakie tłumaczenia wykonujemy najczęściej?

Tłumaczenia specjalistyczne

Trudno właściwie mówić o kategorii takiej jak tłumaczenia zwykłe. Każdy z tekstów posiada swoje cechy charakterystyczne i wymaga określonych umiejętności i wiedzy – przy czym znajomość języka obcego to dopiero początek. Innego podejścia wymagają teksty marketingowe, których rolą jest takie operowanie słowem, by w odpowiedni sposób dotrzeć do odbiorcy, a innego teksty medyczne, techniczne czy prawne, gdzie liczy się odpowiednie przygotowanie merytoryczne tłumacza i maksymalna precyzja. Dlatego tłumaczenia specjalistyczne w Alingua trafiają zawsze w ręce ekspertów posiadających wykształcenie i kompetencje stosowne do danej dziedziny.

Medycyna i farmacja

Nauka i technika

Marketing i literatura

Prawo i finanse

Dowiedz się więcej

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

Akty notarialne, akty urodzenia, ślubu, zgonu

Świadectwa, dyplomy, suplementy

Zaświadczenia i pełnomocnictwa

Dokumenty urzędowe

Tłumaczeniu przysięgłemu podlegają wszelkie dokumenty, które potrzebne są do przedłożenia organom administracji publicznej, w postępowaniu sądowym itp. Na gotowym dokumencie tłumacz, będący również urzędnikiem państwowym, umieszcza swoją pieczęć i podpis, potwierdzając zgodność przekładu z treścią oryginału. Tak opieczętowany dokument nabiera pełnej mocy prawnej.

Dla naszych Klientów wykonujemy tłumaczenia przysięgłe w tylu językach, na ile pozwalają wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzącego rejestr wszystkich osób uprawnionych do uwierzytelniania przetłumaczonych dokumentów. Aby znaleźć się w tym gronie, niezbędne jest zdanie państwowego egzaminu sprawdzającego zarówno kompetencje językowe kandydata, jak i jego wiedzę w zakresie prawa polskiego i zagranicznego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowe usługi językowe

Audyt językowy

Naszych Klientów wspieramy w działaniach na różnych obszarach – jedną z usług oferowanych przez Alingua jest audyt językowy, który może dotyczyć zarówno materiałów pisemnych czy strony www, jak i kompetencji osób pracujących z językami obcymi. Często współpracujemy z osobami na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistami z działów HR – na ich prośbę przeprowadzamy w firmach wewnętrzne audyty, których celem jest profesjonalna ocena kompetencji językowych pracowników lub weryfikacja umiejętności kandydatów biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Konstruktywna i rzetelna ocena pomaga efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa i celnie inwestować środki przeznaczone na szkolenia językowe.

Audyty językowe przeprowadzają jedynie wykwalifikowani native speakerzy współpracujący z naszym biurem tłumaczeń. Rodzimi użytkownicy danego języka najlepiej wychwytują ewentualne błędy i niedociągnięcia, dzięki czemu Klient zyskuje pewność wiarygodnej oceny kompetencji swoich pracowników. Metoda weryfikacji umiejętności językowych dobierana jest zawsze indywidualnie i zależy od potrzeb oraz oczekiwań Klientów. Nasi eksperci przygotowują w tym celu testy pisemne lub przeprowadzają rozmowy, które doskonale sprawdzają umiejętności komunikacyjne badanych.

Audyt językowy obejmuje swoim zakresem nie tylko bezpośrednią współpracę z pracownikami obsługiwanych przez nas firm. Usługa ta dotyczy także różnego rodzaju tekstów, na przykład stron internetowych, które są sprawdzane pod kątem poprawności językowej, przejrzystości i przystępności treści. W takim przypadku audyt kończy się naniesieniem komentarzy i ewentualnych sugestii zmian, a na życzenie Klienta materiały mogą zostać skorygowane lub przeredagowane.

Przykłady:

 • strony internetowe
 • materiały marketingowe
 • rozmowy rekrutacyjne

Copywriting

Co wyróżnia dobrze napisany tekst? Podstawę jakości stanowi bezdyskusyjnie opracowanie językowe – poprawność, spójność i przejrzystość. To jednak nie wszystko – aby tekst wzbudził zainteresowanie czytelników, powinien być napisany lekko i z polotem, treść zaś powinna być dobrana tak, by zaciekawiać i sprawiać, że odbiorca będzie chciał czytać dalej. Dobrze, by pamiętali o tym zwłaszcza przedsiębiorcy działający na zagranicznych rynkach, gdzie podstawową wizytówką ich firmy są materiały na stronie internetowej – warto zadbać, aby były one dopracowane pod każdym względem.

Biuro tłumaczeń Alingua proponuje swoim Klientom usługę copywritingu, która dopełnia ofertę przekładową. Możemy stworzyć dla Państwa przekonujące opisy produktów, opracować kompleksowo treść witryny internetowej lub wykreować profile przedsiębiorstw w mediach społecznościowych. Wyróżnia nas fakt, że sporządzamy teksty reklamowe bezpośrednio we wskazanych przez Klientów językach obcych. Wszystkie materiały są tworzone lub redagowane przez native speakerów, którzy najlepiej rozumieją specyfikę zagranicznych rynków i potrafią sprawić, że tekst docelowy będzie atrakcyjny dla przyszłych odbiorców. Przed przystąpieniem do pisania tekstów nasi copywriterzy zapoznają się ze specyfiką firmy i przyjętą przez nią strategią komunikacyjną, dzięki czemu powstające materiały są spójne z wizerunkiem przedsiębiorstwa i nie wymagają dalszych zabiegów redakcyjnych – mogą natychmiast zacząć pracować na sukces naszych Klientów.

Przykłady:

 • opisy produktów
 • artykuły na stronę internetową
 • media społecznościowe

DTP – przygotowanie do druku

Wiemy, jak cenny jest czas naszych Klientów, dlatego świadczymy kompleksowe wsparcie językowe na każdym etapie opracowania materiałów – od pierwszego przełożonego słowa do ostatniej wydrukowanej kropki. Biuro tłumaczeń Alingua zrealizowało już dziesiątki tysięcy różnorodnych projektów, dzięki czemu oferujemy Państwu sprawny, wszechstronny i dopracowany w każdym szczególe proces przekładu, a także usługi dodatkowe.

DTP to finalny etap pracy nad tłumaczonym tekstem, ostatni krok przed przekazaniem plików do druku. Usługę tę szczególnie rekomendujemy Klientom, których zlecenia dotyczą języków różniących się od polszczyzny pod względem długości słów lub kierunku zapisu, a więc na przykład niemieckiego czy hebrajskiego. DTP przydaje się również, gdy zachodzi potrzeba dokładnego odtworzenia układu graficznego tłumaczonego materiału – często w przypadku ulotek, folderów reklamowych czy niektórych publikacji książkowych.

Nasi eksperci wykonują skład komputerowy uważnie, z dbałością o szczegóły, zawsze uwzględniając wytyczne Klienta oraz specyfikę kręgu kulturowego, do którego skierowany jest przekład. Nad składem komputerowym nierzadko pracują wspólnie językoznawcy, native speakerzy i graficy, dzięki czemu ostateczny dokument jest poprawny językowo oraz estetyczny.

Usługa DTP obejmuje zarówno przygotowanie edytowalnego pliku na podstawie przedłożonych dokumentów nieedytowalnych, jak i dokładne odwzorowanie graficzne materiałów źródłowych. Co ważne, na każdym etapie prac możliwe jest kontrolowanie ich postępu oraz nanoszenie poprawek zgodnych z życzeniem Klienta.

Przykłady:

 • ulotki, broszury
 • katalogi ofertowe
 • książki

Korekta

W trosce o jak najwyższą jakość i poprawność oddawanych Państwu tekstów rekomendujemy zdecydowanie się na tłumaczenie w pakiecie z korektą tekstu w docelowym języku. Ta oferowana przez nas dodatkowa usługa językowa ma na celu wyeliminowanie drobnych niedociągnięć interpunkcyjnych czy ewentualnych literówek. Nasi wykwalifikowani korektorzy sprawują także pieczę nad spójnością występującej w tekście terminologii i weryfikują poprawność danych liczbowych.

Korektorzy pracujący w biurze tłumaczeń Alingua dysponują nie tylko wiedzą, ale także zestawem fachowych narzędzi. Posługują się słownikami ogólnymi i specjalistycznymi, wykorzystują także możliwości, jakie dają internetowe korpusy tekstów stworzone dla poszczególnych języków. Na bieżąco kontrolują jakość swojej pracy z wykorzystaniem systemu Linguistic Quality Assurance. Biegle obsługują nowoczesne narzędzia CAT (computer-assisted translation), które usprawniają proces przekładu i korekty oraz informują o wszelkich niezgodnościach wewnętrznych w obrębie tłumaczonego tekstu.

Przykłady:

 • artykuły naukowe
 • materiały marketingowe
 • teksty medyczne

Lokalizacja

Język to znacznie więcej niż tylko zbiór fonemów, leksemów i reguł gramatycznych; to przede wszystkim żywy organizm, który zmienia się każdego dnia za sprawą posługujących się nim ludzi. Każdy język naturalny współtworzony jest przez właściwy mu kontekst kulturowy i lokalne realia. Charakterystyczne dla użytkowników języka postrzeganie świata można dostrzec w sposobie, w jaki opisują oni otaczającą ich rzeczywistość.

Proces tłumaczenia nie może zostać uznany za kompletny, jeśli przekładany tekst nie przeszedł procesu lokalizacji, to znaczy nie został przystosowany do specyficznych wymagań odbiorcy końcowego. Każdy pracujący nad przekładem tłumacz przeprowadza – w mniejszym lub większym stopniu – lokalizację, gdy adaptuje występujące w tekście parametry do tych, którymi posługują się rodzimi odbiorcy języka przekładu. Najczęściej ujednoliceniu podlegają formaty dat, waluty oraz jednostki miar i wag. W tekstach marketingowych zmieniane są imiona, nazwy miejscowe i różnego rodzaju inne odniesienia. W razie potrzeby możliwe jest wprowadzenie znacznie głębszych zmian, jeśli Klient sobie tego życzy – może to być wskazane na przykład w przypadku gier czy oprogramowania, by były idealnie dopasowane do preferencji odbiorców docelowych.

Wykonanie dodatkowej lokalizacji tekstów tłumaczonych polecamy szczególnie Klientom, którzy wprowadzają swoje firmy na rynki zagraniczne i planują pozyskać tam nowych klientów. Zadanie to powierzamy wyłącznie native speakerom. Treści marketingowe lub reklamowe tylko wtedy spełnią swą rolę, gdy zostaną skierowane do konkretnej grupy użytkowników języka oraz będą spójne z jej potrzebami i postrzeganiem świata. Dzięki ingerencji rodzimych użytkowników danego języka mogą mieć Państwo pewność, że odbiorcy tekstu zrozumieją go właściwie i nawet nie zorientują się, że mają do czynienia z tłumaczeniem.

Przykłady:

 • materiały marketingowe
 • gry
 • oprogramowania

Przygotowanie tekstu źródłowego

Nierzadko zdarza się, że przekazane do tłumaczenia teksty wymagają obróbki wstępnej. Przygotowanie materiału źródłowego pozwala Klientowi zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co stanowi trzon jego działalności. Resztą od a do z zajmują się nasi specjaliści.

Punktem wyjścia procesu tłumaczenia jest przesłanie do nas materiałów w pliku, który można edytować, np. w dokumencie programu Word. Jeśli jednak otrzymujemy od Klienta plik zapisany w nieedytowalnym formacie (na przykład PDF), wykorzystujemy oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition), służące do rozpoznawania treści. Niekiedy ze względu na jakość materiału źródłowego konieczna jest ponadto manualna edycja pliku w miejscach, z którymi nie poradziło sobie oprogramowanie.

Nawet dla najnowocześniejszych narzędzi wspomagających pracę z tekstem wyzwanie stanowić mogą drobne podpisy pod ilustracjami lub bardzo ozdobne czcionki. W przypadku niestandardowego składu czy formatowania niezbędna jest ingerencja pracowników Alingua, którzy przygotowują tekst do dalszych działań.

Nasi eksperci pracują z materiałem źródłowym również na poziomie językowym – czasem materiały przekazane do tłumaczenia wymagają wstępnej redakcji czy korekty, także w zakresie uspójnienia terminologii czy zapisu. Solidne opracowanie tekstu na początkowym etapie pracy pozwala znacznie usprawnić proces tłumaczenia i podnieść jakość finalnego produktu.

Przykłady:

 • dokumenty w formacie PDF
 • wyniki badań medycznych
 • odręczne listy czy notatki

Redakcja

Są teksty, których tłumaczenie powinno być dosłowne i stuprocentowo wierne oryginałowi – do tej grupy należą wszelkiego rodzaju dokumenty, wyniki badań laboratoryjnych czy specyfikacje techniczne. Istnieje także druga obszerna grupa tekstów różnego typu, w których forma przekazu – jak najbardziej naturalna, przyjemna w lekturze i dostosowana do odbiorcy – jest równie istotna jak sama treść komunikatu.

O ile w przypadku pierwszej grupy tekstów ingerencja redaktora nie jest wskazana, o tyle w przypadku grupy drugiej wykonana przez wykwalifikowanego native speakera redakcja znacząco podnosi jakość realizowanego tłumaczenia. Redaktor zawsze spogląda na tekst świeżym okiem, a w czasie pracy stara się nie odnosić do oryginału. Jego lekkie pióro i wiedza na temat zwyczajów językowych docelowych odbiorców gwarantują, że finalny przekład będzie przejrzysty i przyjemny w lekturze.

Usługę redakcji rekomendujemy szczególnie Klientom, którzy zlecają nam wykonanie przekładu tekstów marketingowych oraz stron internetowych. Teksty reklamowe i witryny www są wizytówkami Państwa firm, mają za zadanie przede wszystkim przekonać potencjalnych klientów zagranicznych do skorzystania z oferowanych towarów i usług. Wnikliwa redakcja gwarantuje także odpowiednie zrozumienie komunikatu przez rodzimych użytkowników języka docelowego, warto więc zdecydować się na nią w przypadku tekstów, które mają być publikowane – artykułów naukowych, książek specjalistycznych czy literatury. Ingerencja kompetentnego redaktora sprawi, że czytelnicy nawet nie zorientują się, że obcują z tekstem tłumaczonym. Usługa redakcji często łączy się z zabiegiem lokalizacji, czyli dopasowania szczegółów tekstu do lokalnych uwarunkowań danego obszaru.

Przykłady:

 • teksty reklamowe
 • publikacje
 • strony www

 

Voice-over

Wachlarz usług językowych w Alingua nie ogranicza się do formy pisemnej. Mniej powszechną, choć interesującą gałąź naszej działalności stanowią tłumaczenia audiowizualne. Na Państwa życzenie możemy przygotować napisy do filmu lub kwestie lektora w wybranym języku. Jako dopełnienie takiego tłumaczenia lub niezależnie od niego oferujemy dodatkową usługę voice-over, czyli wykonania nagrań lektorskich do materiałów multimedialnych. Efektem tego zabiegu jest powstanie nagrania głosowego, które podkłada się pod istniejącą ścieżkę dźwiękową materiału filmowego. W zależności od potrzeb Klienta możemy dostarczyć tego typu nagranie w dowolnym interesującym go języku.

Usługa voice-over jest wykonywana przez starannie wyselekcjonowanych profesjonalnych lektorów i stanowi alternatywę dla dubbingu i napisów wielojęzycznych. Jej zastosowanie ułatwia odbiorcy przyswojenie materiału. Odpowiednia segmentacja tekstu, dopasowanie długości zdań w poszczególnych wersjach językowych, tempa wypowiedzi oraz przerw między nimi ułatwia nadążanie za narracją lub fabułą. W wielu przypadkach takie rozwiązanie jest więc bardziej intuicyjne niż zastosowanie napisów. Polecamy tę usługę Klientom, dla których istotne jest dostarczenie materiału multimedialnego przyjaznego w odbiorze dla widza lub słuchacza.

Przykłady:

 • materiały edukacyjne
 • filmy szkoleniowe i informacyjne
 • reklamy i materiały promocyjne

Weryfikacja

Proces tłumaczenia nie kończy się w momencie przełożenia ostatniego zdania tekstu. Należy jeszcze upewnić się, że finalny produkt jest spójny, dokładny i poprawny pod względem językowym.

Aby zyskać pewność, że przygotowany przekład jest doskonałym odzwierciedleniem tekstu źródłowego, warto poddać tłumaczenie dodatkowej weryfikacji. W ramach tej usługi ukończony przekład zostaje przekazany drugiemu tłumaczowi – weryfikatorowi. Ten, mając do dyspozycji zarówno oryginał, jak i tekst finalny, analizuje przekład zdanie po zdaniu. Skupia się na wskazaniu miejsc, które mogłyby być dla Klienta niejasne lub odbiegać znaczeniowo od tekstu źródłowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości konsultuje się z tłumaczem będącym autorem przekładu. Do jego zadań należy także zweryfikowanie, czy występujące w przekładzie słownictwo specjalistyczne jest adekwatne do tekstu, spójne i stosowane konsekwentnie.

Przeprowadzenie weryfikacji jest niezbędne, aby wykonywane tłumaczenie było zgodne z normą ISO 17100. Realizując dla Państwa przekłady spełniające wymogi tej normy, powierzamy tekst wyłącznie weryfikatorom, którzy posiadają wykształcenie wyższe translatorskie i minimum kilkuletnie doświadczenie w tłumaczeniach. Najwyższą jakość weryfikacji przekładu gwarantuje więc fakt, że umiejętności osoby sprawdzającej tekst są równie wysokie co kompetencje tłumacza.

Przykłady:

 • dokumentacja medyczna
 • teksty techniczne
 • raporty finansowe

Poznaj naszą nową markę

Sprawdź
Zarządzaj plikami cookie