Niezobowiązująca Wycena Tłumaczenia

//

jak wygląda proces wyceny i tłumaczenia?

1. NAJPIERW KONTAKT

Wystarczy wysłać tekst na adres biuro@alingua.pl lub skorzystać z formularza wyceny. Po 15 minutach (w dni robocze i w godzinach pracy) prześlemy dokładną wycenę tłumaczenia i termin jego realizacji.

2. START REALIZACJI

Po akceptacji ceny dla nowych Klientów wystawiana jest faktura pro forma. Gdy wpłacą Państwo zaliczkę lub zadatek, prosimy o przesłanie potwierdzenia realizacji wpłaty. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez Biuro Tłumaczeń Alingua zamówienia do realizacji.

3. TŁUMACZENIE

Tłumaczenie zostanie wykonane przez nas zgodnie z ustalonym uprzednio terminem. Gotowy przekład przesyłamy na Państwa adres e-mail wraz z właściwą fakturą VAT.

4. ODBIÓR TŁUMACZEŃ

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) prześlemy do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Mogą Państwo również odebrać przetłumaczone dokumenty w siedzibie naszego biura – przy ul. Rakowickiej 8/14 w Krakowie.

Przeciągnij i upuść pliki tutaj
albo

Informacje dodatkowe

Jestem osobą prywatną

Wysyłam zapytanie w imieniu firmy

Jestem stałym klientem

Jestem tu po raz pierwszy

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alingua Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udzielenia mi dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Alingua Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Alingua Sp. z. o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alingua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358493, NIP: 6762426723, REGON: 121174278. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

1) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora;
2) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (marketing
bezpośredni) w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie. Przetwarzanie Twoich danych pozyskanych w związku z intencją zawarcia umowy bądź wykonania już zawartej umowy będą przetwarzane w zakresie:

1) Analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lubwykonaniem;
2) Wykonania umowy;
3) Przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
4) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 1) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 2). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową, w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora, a także realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator danych nie zamierza wykorzystywać Twoich danych do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4).

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Poniżej znajdują się dobrowolne zgody, które możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z nami.

ważne informacje

tłumaczenie uwierzytelnione

Strona rozliczeniowa

Strona obliczeniowa obejmuje 1125 znaków (razem ze spacjami). Opłata zostaje naliczona za każdą rozpoczętą stronę. Liczba znaków naliczana jest w oparciu o tekst przetłumaczony.

tłumaczenie zwykłe, pisemne

Strona rozliczeniowa

Strona obliczeniowa obejmuje 1800 znaków (razem ze spacjami). Opłata zostaje naliczona z dokładnością do pełnej strony. Ilość znaków naliczana jest w oparciu o tekst źródłowy.

Czas realizacji

Czas realizacji zamówień nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, jak również dni ustawowo wolnych od pracy. Ilość dni roboczych potrzebnych do zrealizowania tłumaczenia jest zawsze podawana w wycenie.

Opłaty dodatkowe

Tekst specjalistyczny: +25%
Tłumaczenie z języka obcego na język obcy: +50%
Usługi językowe w oparciu o tekst odręczny: +25%
Tłumaczenia w trybie przyspieszonym: +30%
Tłumaczenia w trybie ekspresowym: +50%
Bogata oferta językowa

języki w ofercie

specjalizacje językowe

specjalizacje językowe

Ekspresowa wycena

czas trwania wyceny

Duże doświadczenie w tłumaczeniu

przetłumaczonych stron rocznie

Gwarantowana satysfakcja

w pełni zadowolonych klientów

Kombinacje językowe

kombinacji językowych

Bogata oferta językowa

języki w ofercie

specjalizacje językowe

specjalizacje językowe

Ekspresowa wycena

czas trwania wyceny

dziennie tłumaczonych w trybie ekspresowym

Gwarantowana satysfakcja

w pełni zadowolonych klientów

Kombinacje językowe

kombinacji językowych

Nasi klienci

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo Biuro Tłumaczeń Alingua.
Dziękujemy za kolejny rok wspaniałej współpracy i jesteśmy pewni, że nasze wspólne działania związane ze SŁOWEM przełożą się na Państwa wymierne korzyści!

formularz wyceny

Przygotujemy wstępną wycenę już w 15 minut!

Wyślij Zapytanie
Top