Filary zaufania

Poznaj fundamenty naszych działań

Aby zbudować trwałe zaufanie do produktu czy marki, potrzeba lat pracy, doświadczeń i dbania o relacje biznesowe. Podstawą zaufania, jak i podstawą zadowolenia Klienta, są solidne fundamenty – rzetelność, terminowość, odpowiedzialność i pełen profesjonalizm w każdej sytuacji. Biuro tłumaczeń Alingua dostarcza swoim Klientom tłumaczenia, które w 99,7% spełniają ich oczekiwania.

Z ponad 1500 Klientów aż 80% nawiązało z nami współpracę długofalową; wiele nowych firm zgłasza się do nas z polecenia swoich kontrahentów. Ścisłe przestrzeganie norm ISO 9001 i 17100 gwarantuje, że nawet najbardziej skomplikowane zamówienia są koordynowane tak, by finalny tekst stanowił dla Państwa powód do satysfakcji.

Certyfikaty

ISO 9001 – niezmiennie wysoka jakość

ISO 9001 to uznawany na całym świecie standard zarządzania jakością opublikowany przez International Organization of Standarization (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną). Standard ISO 9001 oparty jest na ośmiu zasadach zarządzania jakością:

  • ● zorientowanie na klienta
  • ● przywództwo
  • ● zaangażowanie ludzi
  • ● podejście procesowe
  • ● podejście systemowe
  • ● ciągłe doskonalenie
  • ● podejmowanie decyzji w oparciu o fakty
  • ● wzajemnie korzystne relacje z dostawcami

Firma, która spełnia wymogi normy i uzyskała certyfikat ISO 9001, jest skutecznie i efektywnie zarządzana, co gwarantuje niezmienną, wysoką jakość świadczonych usług.

ISO 17100 – wiedza, wykształcenie, weryfikacja

Norma ISO 17100 jest dedykowana branży usług translatorskich. Określa szczegółowe wymagania dotyczące wszystkich aspektów procesu tłumaczenia, które wpływają na jakość i poziom świadczenia usług.

Dokument zawiera wytyczne dla dostawców usług tłumaczeniowych w zakresie zarządzania podstawowymi procesami, minimalnych wymaganych kompetencji, dostępności zasobów i zarządzania nimi, a także innych działań niezbędnych do świadczenia usług tłumaczeniowych wysokiej jakości.

Przyznanie Alingua certyfikatu ISO 17100 jest zwieńczeniem procesu akredytacji przeprowadzanego przez Bureau Veritas Certification (akredytacja PCA) w zakresie tłumaczeń pisemnych w pierwszej i drugiej grupie językowej. To dla Państwa gwarancja, że angażowane zasoby ludzkie i techniczne oraz procesy wdrażane w codziennej pracy biura są adekwatne do świadczonych usług i pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości.

Próbne tłumaczenia

Zgodnie z oczekiwaniami

Przed podpisaniem umowy oferujemy naszym Klientom przygotowanie bezpłatnych tłumaczeń próbnych. Z jednej strony pozwalają one przekonać się o jakości usług językowych realizowanych przez nasz zespół, a z drugiej umożliwiają doprecyzowanie wymagań względem przekładu oraz ustalenie preferencji Klienta.

W przypadku tłumaczeń tekstów literackich i marketingowych opracowujemy nie jedną, ale kilka próbek przekładów. Każdą z nich wykonuje inny tłumacz, dzięki czemu mogą Państwo wybrać styl i rejestr językowy, które są Państwu najbliższe. Podobną możliwość oferujemy, gdy Klient życzy sobie wykonania próbki z redakcją native speakera – wówczas otrzymują Państwo wersję bez redakcji i z redakcją, by łatwiej było porównać oferowane usługi i wybrać te, które najlepiej odpowiadają Państwa wyobrażeniom i oczekiwaniom.

Poufność danych

Pełna ochrona dokumentów

Wszyscy stacjonarni pracownicy Alingua oraz zdalni współpracownicy na całym świecie, w ramach zawartych z nimi umów posiadających klauzule o poufności, zobligowani są do zachowania w pełnej tajemnicy wszystkich informacji przekazanych od Klienta, a także tych dotyczących świadczonych dla niego usług.

Na życzenie Klienta możemy również zawrzeć umowę NDA dotyczącą pojedynczego projektu lub ogólnej współpracy.

Ponadto w ramach obowiązującej w Alingua polityki prywatności regulującej przetwarzanie danych osobowych trafiających do naszego biura tłumaczeń zapewniamy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim Państwa danych osobowych ani adresowych.

Ubezpieczenie OC

Polisa odpowiedzialności cywilnej

Jako jedno z nielicznych biur tłumaczeń w Polsce Alingua posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Ubezpieczenie to chroni Państwa interesy o globalnym zakresie terytorialnym (z wyłączeniem USA i Kanady) o sumarycznej wartości 300 000 zł przed szkodami wynikłymi w następstwie utraty bądź zaginięcia dokumentów, a także nienależytego wykonania usługi, również przez podwykonawców Alingua.

Nasi Klienci otrzymują zatem wymierne zabezpieczenie jakości zamawianych tłumaczeń. Gdyby więc okazało się, że wskutek nienależycie wykonanej usługi ponieśliby Państwo udokumentowane szkody, możliwe jest dochodzenie roszczeń w ramach określonej sumy ubezpieczenia. Do tej pory jednak żaden z naszych Klientów nie miał takiej potrzeby.

Wskaźnik jakości

Satysfakcja mierzona liczbami

Dzięki stałemu monitorowaniu przebiegu realizowanych zamówień możemy na bieżąco kontrolować ich jakość oraz badać poziom zadowolenia Klientów. Cenimy sobie wszelkie Państwa uwagi i wprowadzamy w życie sugestie, które pozwalają nam zwiększać poziom świadczonych usług. Według wewnętrznych statystyk Alingua wskaźnik satysfakcji Klientów w ciągu ostatnich dwóch lat wyniósł 99,7% na 17 000 tłumaczeń wykonanych w tym okresie.

Technologie

memoQ – lider wśród narzędzi CAT

W codziennej pracy naszych project managerów i tłumaczy wspierają zaawansowane technologicznie narzędzia, wśród których kluczową rolę odgrywa program memoQ. Jest to narzędzie CAT (computer-assisted translation) wspomagające proces tłumaczenia, którego użycie daje wymierne korzyści: pomaga zaoszczędzić czas potrzebny na przekład, a także wspiera tłumaczy, weryfikatorów i korektorów w zachowaniu spójności tekstu dzięki systemowi Linguistic Quality Assurance, wykrywającemu wszelkie niezgodności w tłumaczonym tekście. memoQ pozwala również na tworzenie pamięci tłumaczeniowych i glosariuszy dla każdego Klienta, co z kolei umożliwia zachowanie spójności między poszczególnymi projektami.

Fundacja

Słowa mają wielką moc

W 2016 roku powołaliśmy do życia Fundację Alingua Pomocne Słowo, by naszą codzienną pracę połączyć z niesieniem pomocy innym. 1% wartości wszystkich zamówień realizowanych przez Alingua przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji: wspieranie inicjatyw społecznych i osób będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez świadczenie usług tłumaczeniowych i pomoc finansową, a także promowanie języka polskiego w kraju i za granicą. Każde Państwa zamówienie to jednocześnie bezinteresowna pomoc dla potrzebujących.

Członkostwo

Alingua jest jedynym biurem tłumaczeń, które znalazło się wśród członków Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Ta jedna z najbardziej wpływowych organizacji biznesowych w Polsce zrzesza firmy łącznie zatrudniające ponad milion osób. Priorytetem organizacji jest dbanie o etykę zatrudniania i prowadzenia działalności biznesowej. Fakt, że zostaliśmy przyjęci do Związku, świadczy o tym, że rozumiemy, jak funkcjonuje świat biznesu, a w codziennej pracy zawsze kierujemy się etyką zawodową.

Należymy również do Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT) – głównej w Polsce organizacji skupiającej profesjonalne biura świadczące usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne. Aby zostać członkiem PSBT, trzeba spełnić szereg surowych wymogów oraz być gotowym na stały monitoring ze strony Stowarzyszenia. Wielu klientów biur tłumaczeń traktuje przynależność firmy do PSBT jako potwierdzenie najwyższego poziomu usług świadczonych przez firmy należące do Stowarzyszenia. Członkowie PSBT udzielają gwarancji jakości na wszystkie oferowane przez nich usługi.

Biuro tłumaczeń Alingua jest firmą aktywną na międzynarodowym rynku translatorskim – należy do prestiżowego stowarzyszenia Elia Association, które skupia około 250 wiodących biur tłumaczeń z całego świata, w tym 13 z Polski. Firmy stowarzyszone w Elia Association nieustannie się rozwijają i natychmiast reagują na potrzeby zmieniającego się rynku. Ich dynamiczność i innowacyjne podejście wytycza kierunki rozwoju całej branży w skali globalnej.