//

Tłumaczenia techniczne lacinaaaa

Inżynierowie słowa

Tłumaczenia techniczne w 85 językach świata
Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001 i ISO 17100
99,2% całkowicie zadowolonych Klientów
Ponad 100 stron dziennie w tłumaczeniach ekspresowych
Tłumaczenia techniczne wykonywane przez inżynierów z certyfikatem NOT
Błyskawiczna wycena w 15 minut

Specjalizując się w tłumaczeniach technicznych, nasze biuro może Państwu zaoferować tłumaczenie takich dokumentów, jak:

 • Specyfikacje inżynieryjne
 • Zestawienia materiałów
 • Rysunki CAD
 • Katalogi
 • Materiały e-learningowe
 • Instrukcje montażu
 • Etykiety
 • Materiały marketingowe
 • Karty charakterystyki substancji
 • Karty informacyjne
 • Materiały multimedialne – audio i wizualne

Oferta Biura Tłumaczeń Alingua jest również skierowana do Klientów poszukujących wiarygodnego partnera biznesowego w zakresie realizacji przekładów technicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kluczowymi elementami tego typu tłumaczeń są precyzja, dokładność oraz spójność stosowanej terminologii. Najlepszym potwierdzeniem kompetencji naszych współpracowników jest szerokie spektrum pomyślnie przygotowanych tłumaczeń kart specyfikacji, instrukcji użytkowania, prezentacji multimedialnych czy treści zamieszczanych na stronach internetowych. Gwarantujemy najwyższy poziom technicznej precyzji przy zachowaniu wymaganej formy tekstu.

Realizacja tłumaczeń technicznych jest przekazywana aktywnym zawodowo specjalistom z zakresu odpowiadającego tematyce przedłożonego tekstu. Doskonale wiedząc, że konsekwencje błędnego przekładu technicznego wykraczają daleko poza sankcje finansowe, dokładamy wszelkich starań, aby ochronić naszych Klientów przed niekorzystnymi zobowiązaniami prawnymi oraz obniżeniem prestiżu marki.

Dobrej jakości tłumaczenie techniczne to przede wszystkim wiedza i doświadczenie realizującej je osoby. Siłą Alingua jest długotrwała współpraca ze specjalistami o wysokich kwalifikacjach, posiadającymi certyfikat organizacji NOT.

Tłumaczenia energetyczne
Chcąc sprostać oczekiwaniom wielu naszych klientów, oferujemy firmom z branży energetycznej tłumaczenia związane z ich działalnością. Wiemy, że współpraca międzynarodowa takich przedsiębiorstw musi iść w parze z dobrej jakości przekładami. Zrozumiałość i jasność przekazu to nasz priorytet. Tłumaczenia energetyczne z zakresu energetyki jądrowej, słonecznej czy węglowej nie mają przed nami tajemnic. Oferujemy również profesjonalny przekład tekstów pokrewnych, np. handlowych związanych z branżą energetyczną.

Tłumaczenia budowlane
Tłumaczenia budowlane to zbiór tłumaczeń specjalistycznych obejmujących głównie: wyceny, kosztorysy, projekty architektoniczne, a także specyfikacje projektowe. Bez względu na przeznaczenie dokumentu mogą Państwo liczyć na to, że w Alingua zajmie się nim doświadczony w branży budowlanej tłumacz, który doskonale zna słownictwo branżowe. Wiemy, jak ważne są zaufanie i jakość w kontaktach handlowych. Dzięki dobremu przekładowi dokumentacji zyskają Państwo wiarygodność na rynku zagranicznym.

Tłumaczenia motoryzacyjne
Przemysł motoryzacyjny to gałąź przemysłu charakteryzująca się bardzo szybkim postępem technologii. Z tego względu tłumaczenia motoryzacyjne są bardzo wymagające. Wciąż ewoluujące słownictwo oraz coraz to nowe zagadnienia związane z przemysłem, handlem czy robotami publicznymi zmuszają osoby podejmujące zagadnienie do bycia na bieżąco. Tłumaczenia motoryzacyjne przekazywane Alingua powierzane są jedynie osobom, które takie kryteria spełniają. Mogą mieć więc Państwo pewność, że poziomem dorównają jakości oferowanych przez Państwa usług.

Tłumaczenia chemiczne
Artykuły naukowe z zakresu chemii, przekłady tekstów technicznych i specyfikacyjnych – tłumaczenia chemiczne to oferta, którą kierujemy do laboratoriów i związanych z nimi przedsiębiorstw, uczelni oraz innych instytucji naukowych. Ze względu na specyfikę języka i złożoność zagadnień zlecamy tłumaczenia chemiczne tylko doświadczonym w tej kwestii profesjonalistom. Wiemy, jak ważna jest dokładność w przekładzie tekstu specjalistycznego, dlatego stawiamy na osoby wykształcone filologicznie, ale także kierunkowo w dziedzinach pokrewnych chemii.

Tłumaczenia telekomunikacyjne
Żyjemy w społeczeństwie, w którym liczą się tempo i jakość przekazu informacji. Nic dziwnego, że branża telekomunikacyjna rozwija się tak dynamicznie. Firmom chcącym nadążyć za rozwojem oferujemy tłumaczenia telekomunikacyjne dotyczące specyfikacji technicznej sprzętu czy wykorzystania nowych technologii w telekomunikacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest obeznanie w nowinkach i specyficznym słownictwie – współpracę w zakresie tłumaczeń telekomunikacyjnych podejmujemy jedynie z najlepszymi, wykształconymi w tej branży tłumaczami.

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alingua Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udzielenia mi dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Alingua Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Alingua Sp. z. o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alingua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358493, NIP: 6762426723, REGON: 121174278. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

1) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora;
2) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (marketing
bezpośredni) w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie. Przetwarzanie Twoich danych pozyskanych w związku z intencją zawarcia umowy bądź wykonania już zawartej umowy będą przetwarzane w zakresie:

1) Analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lubwykonaniem;
2) Wykonania umowy;
3) Przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
4) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 1) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 2). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową, w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora, a także realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator danych nie zamierza wykorzystywać Twoich danych do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4).

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez Alingua Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Poniżej znajdują się dobrowolne zgody, które możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z nami.

urs

Zachowanie najwyższych norm jakości w procesie tłumaczenia oraz obsługi Klienta przez Alingua zostało potwierdzone certyfikatami ISO 9001:2015 oraz ISO 17100:2015 przyznanymi przez światowego potentata w swojej branży – Bureau Veritas.

icon-tel

Infolinia

+ 48 692 892 592

icon-mail

Nasi klienci

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo Biuro Tłumaczeń Alingua.
Dziękujemy za kolejny rok wspaniałej współpracy i jesteśmy pewni, że nasze wspólne działania związane ze SŁOWEM przełożą się na Państwa wymierne korzyści!

formularz wyceny

Przygotujemy wstępną wycenę już w 15 minut!

Wyślij Zapytanie
Top