Na całym świecie właśnie ten certyfikat jest synonimem dbałości o systemy zarządzania i ciągłego doskonalenia firmy. Znajduje uniwersalne zastosowanie w przedsiębiorstwach rozmaitych sektorów, bez względu na ich wielkość, pomagając firmom wyróżniać się na tle konkurencji.

 

Norma ISO 9001, bo to właśnie o niej mowa, jest najpowszechniejszym, ale i często niedocenianym potwierdzeniem umiejętnego i sprawnego poruszania się wśród rywali na rynkach krajowych i międzynarodowych.  Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 często jest stabilnym fundamentem, na którym budowany jest wiarygodny wizerunek firmy, a także punktem wyjścia do dalszych zmian i doskonalenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Przynosi wymierne korzyści nie tylko pod względem ekonomii i wydajności firmy, ale także organizacji pracy i świadomości podejmowanych działań wśród pracowników.

 

Treść ISO 9001 – najważniejsze aspekty

Ze względu na dynamicznie kształtujący się krajobraz gospodarczy oraz zmiany zachodzące każdego roku na międzynarodowych rynkach, norma ta podlega okresowym aktualizacjom. Choć zwykle zmiany dotyczą struktury oraz formy samego dokumentu, przed każdym audytem szczególnie przydatna jest wzmożona czujność i śledzenie wprowadzanych zmian. Obowiązująca obecnie norma ISO 9001:2015 jest aktualizacją poprzedniej wersji z 2008 roku – zmiany zatem nie są zbyt częste, ale uwzględniają przekształcające się standardy i pozwalają wytyczać nowe ścieżki oraz dobre praktyki. Bieżąca wersja zdecydowanie większy nacisk kładzie na zagadnienia związane z potrzebami klienta oraz zarządzaniem ryzykiem, motywując przedsiębiorców do podjęcia bezpośrednich działań w obydwu wskazanych obszarach.

Co to jest certyfikat ISO 9001 i dlaczego jest tak ważny dla przedsiębiorców?

Uniwersalność normy sprawia, że wymagania ISO 9001 są zagwozdką dla wielu przedsiębiorców – mogą ją w końcu wdrożyć zarówno producenci, jak i podmioty usługowe, a nawet organizacje non-profit, bez względu na wielkość i branżę, w której działają. Tak szeroki zakres certyfikowanych podmiotów nie pozostaje bez znaczenia dla treści dokumentu, jest ona bowiem na tyle ogólnikowa, by można ją było odnieść do przedsiębiorstw rozmaitych sektorów. Nie ułatwia to zadania kadrze menadżerskiej, której zadaniem jest wyznaczenie bezpośrednich działań mających na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Wdrożenie ISO 9001 często wiąże się z wprowadzeniem rozległych zmian w codziennym funkcjonowaniu firmy – ale przynosi wymierne korzyści.

Zmiany w firmie a wdrożenie ISO 9001

Certyfikacja ISO 9001 to rozpoznawalny na całym świecie i najbardziej ceniony sposób obiektywnego potwierdzenia zgodności przedsiębiorstwa z określonymi wymogami. Pozwala na kreowanie wizerunku wiarygodnego i rzetelnego partnera w biznesie, dając firmie szansę wyróżnienia się na tle konkurencji. Poza wzrostem zaufania partnerów oraz szansą na stworzenie wieloletniej współpracy opartej na wzajemnym szacunku, wdrożenie ISO 9001 przynosi także wiele pozytywnych zmian na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa. Opracowanie standardów postępowania ułatwi nie tylko przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników, ale też wpłynie pozytywnie na przestrzeganie procedur oraz powtarzalność rezultatów codziennych działań.

 

Choć zmiany zawsze wiążą się z pewnym wysiłkiem, pora przestać zastanawiać się nad tym, co to jest ISO 9001 i zacząć działać. Właściwe przeszkolenie pracowników jest gwarancją ich rosnącego zaangażowania oraz przejrzystości działania, bezpośrednio odzwierciedlonych błyskawicznym rozwiązywaniem problemów oraz sprawnym przepływem informacji. Rosnąca świadomość zatrudnionych osób pozwala na ich aktywne działania w obszarze utrzymania oraz udoskonalania standardów wytyczanych przez wymagania ISO 9001.

ISO 9001:2015 – czy uniwersalność da się dopasować do naszych potrzeb?

Wbrew pozorom, ogólne zapisy dotyczące wymogów normy można z łatwością przekształcić w ich atut, dopasowując posiadane zasoby do wytycznych. Kontrola nad funkcjonowaniem poszczególnych obszarów firmy umożliwia ich stały rozwój oraz identyfikację punktów wymagających poprawy, docelowo pozwalając na zbudowanie konkurencyjnej oferty wspartej prokliencką i otwartą postawą. Trudno w treści normy dopatrywać się wyraźnych wskazówek, a czas spędzany na zastanawianiu się, co to jest ISO 9001, lepiej przeznaczyć na dostosowanie własnych narzędzi oraz doświadczenia do realizacji założonych celów.

 

Na przestrzeni lat norma stała się międzynarodowym standardem, będąc dla zagranicznych partnerów biznesowych potwierdzeniem rzetelności firmy oraz jej nieprzerwanego rozwoju. ISO 9001 jest być może najpowszechniejszą, ale nadal istotną normą, sygnalizującą zaangażowanie, poświęcenie i przywiązanie do jakości. W Alingua wierzymy, że pierwsza certyfikacja jest punktem wyjścia do dalszych rozważań nad kierunkami rozwoju firmy oraz eksploracją pożądanych wartości. Sami nie poprzestaliśmy na uzyskaniu certyfikatu ISO 9001 – jako wiarygodny i stabilny partner w biznesie przede wszystkim staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu.