Nie bez powodu polszczyzna jest uznawana za jeden z języków najtrudniejszych do opanowania. Posiada niezwykle złożoną strukturę, jest pełna niuansów i pułapek językowych. Nic dziwnego, że język polski sprawia problemy również jego rodzimym użytkownikom. W tym artykule omówimy więc niektóre z najczęściej popełnianych błędów językowych.

 

Przykłady popularnych błędów językowych można mnożyć w nieskończoność. Drobne lub poważne wpadki słyszymy w wypowiedziach prostych ludzi, członków naszych rodzin, znajomych, polityków, przedsiębiorców lub wykładowców akademickich. Popełniamy je zarówno w języku mówionym, jak i pisanym, szczególnie w komunikacji cyfrowej: roi się od nich na portalach internetowych, a komunikatory i fora są nimi dosłownie usiane.

Pleonazmy – jedne z najczęstszych błędów językowych

„Spadać w dół”, „cofać do tyłu”, „adres zamieszkania” czy „akwen wodny” to zwroty często i chętnie używane, które brzmią znajomo i bezpiecznie. Tymczasem każdy z nich jest pleonazmem, czyli konstrukcją składającą się z wyrazów o takim samym lub podobnym znaczeniu. Przytoczone wyżej twory językowe to więc tzw. masło maślane, a tym samym jeden z najczęstszych błędów językowych popełnianych przez naszych rodaków. Słowa „spadać”, „cofać”, „adres”, „akwen” funkcjonują samodzielnie i zawierają dokładnie tyle treści, ile jest nam potrzebne.

Błędy językowe związane z frazeologią

Wielu z nas ma tendencję do mieszania ze sobą dwóch różnych związków frazeologicznych. Przykładem mogą być wyrażenia: „iść po najmniejszej linii oporu” czy „w każdym bądź razie”. Warto zastanowić się nad logicznym sensem takich konstrukcji: nie istnieje coś takiego jak „najmniejsza linia”, za to „linia najmniejszego oporu” – jak najbardziej. Drugi przykład to natomiast nieudana kombinacja wyrażeń „w każdym razie” oraz „bądź co bądź”.

Tą czy tę pomyłkę?

„Lubię tą dziewczynę” czy „Lubię tę dziewczynę”? Druga opcja, mimo że może brzmieć nieco nienaturalnie, jest tą właściwą. Zaimek wskazujący „ta” w bierniku przyjmuje postać „tę”, a w narzędniku – „tą”. Powiemy więc „Lubię tę dziewczynę”, ale „Rozmawiałem z tą dziewczyną”. Język jest jednak dynamicznie zmieniającym się tworem, a walka językoznawców z błędnymi formami będącymi w powszechnym użyciu często przypomina walkę z wiatrakami. Wobec tego dopuszczalne jest użycie obu form w języku mówionym, jednak zaleca się poprawny zapis tego zaimka w komunikacji pisanej.

Razem czy osobno?

Problemów przysparza nam zapis niektórych wyrazów i wyrażeń, takich jak „na pewno”, „naprawdę”, „naprzeciwko”, „niemniej”, „nie najlepszy”, a nawet „nie wiem” czy „nienawidzę”. W gąszczu zasad ortograficznych języka polskiego łatwo jest się zgubić, szczególnie gdy nie używamy danego zwrotu na co dzień. Przytoczone przykłady stanowią poprawny zapis przytoczonych zwrotów i słów.

 

To oczywiście kropla w morzu pomyłek stworzonym przez najczęstsze błędy językowe Polaków. W obliczu szerokiej dostępności łatwo przyswajalnych materiałów na temat poprawności językowej dziwić może fakt, że wyżej wymienione pozycje (a także ogromna ilość klasycznych, popularnych błędów, takich jak „wziąść” czy „włanczać”) wciąż są w użyciu. W szlifowaniu umiejętności lingwistycznych najważniejsza jest jednak potrzeba zmiany i świadome sięganie po nową wiedzę, więc jeśli czytasz ten artykuł, pierwszy krok ku poprawnej polszczyźnie prawdopodobnie jest już za Tobą. Jeśli natomiast nie jesteś pewien swoich kompetencji językowych, z pomocą przyjdą usługi lingwistyczne w Alingua – nasi specjaliści chętnie wykonają korektę lub redakcję potrzebnego Ci tekstu.