Od pomysłu autora do momentu, gdy książka trafi do czytelnika, a katalog czy ulotka do klienta, potrzebne jest zaangażowanie wielu osób, które czuwają nad różnymi etapami pracy. Choć prawie niewidoczne, to one sprawiają, że tekst w rękach czytelnika jest zgodny z oczekiwaniami autora i atrakcyjny dla odbiorców.

 

Specjalista o wielu zadaniach, pierwszy czytelnik, szara eminencja publikacji – to redaktor, którego praca, czyli redakcja tekstu, jest marzeniem wielu studentów polonistyki, nietuzinkowym wyzwaniem oraz gwarancją ciekawego i rozwijającego zajęcia.

Redakcja tekstu

Praca wykonywana przez osobę na stanowisku redaktora zaczyna się na bardzo wczesnym etapie, gdy jeszcze daleka droga dzieli tekst od ukazania się drukiem. Redaktor ściśle współpracuje z autorem, wskazuje na wszelkie niespójności, niekonsekwencje fabularne, błędy logiczne czy niedociągnięcia stylistyczne. Może zaproponować  modyfikacje w obrębie zdań, akapitów, rozdziałów czy wręcz całej sprawdzanej pracy. Może zasugerować nawet zmianę tytułu książki bądź jej fragmentu. Musi czuwać nie tylko nad językiem, ale też kwestiami merytorycznymi z zakresu wiedzy ogólnej, pilnować poprawności dat czy pisowni nazw geograficznych i nazw własnych. Jego zadaniem jest także ujednolicenie zapisu takich elementów jak liczebniki, daty, skróty, nazwiska, nazwy własne, opisy rysunków, wykresów czy tabel.

Trudna praca redaktora

Jak widać z powyższego opisu, redakcja tekstu to praca skomplikowana i niezwykle wymagająca, wiążąca się z dużą odpowiedzialnością w procesie przygotowania publikacji. Podstawą jest oczywiście doskonałe opanowanie zasad języka polskiego, ortografii, stylistyki, frazeologii. Ważne jest także, by redaktor umiał dobrze korzystać ze słowników i innych wydawnictw poprawnościowych, a także wiedział, do kogo zwrócić się z ewentualnymi wątpliwościami. Poza tym, że musi dysponować również szeroką wiedzą ogólną, powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą i umiejętnościami interpersonalnymi – do jego zadań należy bowiem kontakt nie tylko ze składaczem czy korektorami, ale też współpraca z tłumaczem i autorem, co niesie konieczność umiejętnego rozwiązywania problemów i nierzadko wymaga sporej dyplomacji. Mylą się ci, którym wydaje się, że cicha i nieśmiała osoba dobrze sprawdzi się w tym zawodzie.

Redaktor w biurze tłumaczeń

Solidna redakcja tekstu jest bardzo ważnym etapem pracy nad treścią, która po tłumaczeniu ma ukazać się drukiem albo zostać opublikowana w Internecie. Redakcja razem z korektą tworzą parę najważniejszych usług uzupełniających tłumaczenie. Specyfikacja pracy w biurze tłumaczeń wiąże się z wykorzystaniem dwóch wersji językowych przekładanego tekstu – optymalnym rozwiązaniem jest zatem powierzenie redakcji native speakerowi, który jednocześnie posiada znajomość obu języków. Plik otrzymany po redakcji musi być nie tylko zgodny z oryginałem, ale przede wszystkim dostosowany do realiów docelowego języka i kultury oraz atrakcyjny dla odbiorcy. Redakcja jest zatem wskazana w bardzo wielu przypadkach. W biurze tłumaczeń Alingua to dodatkowa usługa, która gwarantuje ulepszenie tekstu mającego pojawić się na przykład na stronie internetowej, w katalogu reklamowym czy w książce przygotowywanej przez wydawnictwo współpracujące z naszym biurem.