Najprościej  można by powiedzieć, że na podstawie strony. Stwierdzenie to nie przynosi jednak nawet w niewielkim stopniu oczekiwanej odpowiedzi na to niezwykle często zadawane pytanie, a sam cennik nie wystarcza.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, chcielibyśmy rozwiać wszelkie wątpliwości otaczające tajemniczy proces wyceny tłumaczenia. W cennikach biur tłumaczeń i tłumaczy mogą zresztą pojawić się różne sposoby wyliczeń: cena za stronę, cena za znak, cena za słowo… Zobaczmy jednak po kolei, od czego na pewno będzie zależeć cena zamawianej usługi.

Strona – ile to znaków?

Podstawową jednostką wyceny w biurze tłumaczeń jest istotnie strona, ale warto też pamiętać, że strona stronie nierówna. Fizyczna strona nie zawsze jest wiarygodnym źródłem informacji – może ona zawierać zarówno 500 znaków w jednym akapicie, jak i nawet… kilkanaście tysięcy znaków zapisanych niewielką czcionką na zaledwie jednym arkuszu A4. Wprowadzenie jednolitej jednostki (o której za chwilę), pozwalającej na rzetelną wycenę, usprawniło współpracę między biurami tłumaczeń oraz indywidualnymi tłumaczami; dzięki temu możemy zagwarantować, że przygotowana dla Klienta wycena online będzie szybka i uczciwa.

Od czego zależy cena tłumaczenia?

Pierwszym kryterium wpływającym na wycenę jest rodzaj tłumaczenia – ustalenie, czy wykonywany przekład ma być uwierzytelniony czy zwykły, jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wycenę. Tłumaczenie zwykłe obejmuje 1800 znaków ze spacjami (w niektórych biurach jest to 1500 zzs) i taka ilość uznawana jest za równoważną jednej stronie rozliczeniowej. Do końca tego zdania przeczytają Państwo prawie 1800 znaków – mniej więcej zatem już wiedzą Państwo, jak objętościowo prezentuje się strona rozliczeniowa. Ilość znaków w całym dokumencie jest zatem dzielona przez 1800 i na tej podstawie oblicza się liczbę stron rozliczeniowych. To jednak nie wszystko – kolejne decyzje są podejmowane w oparciu o specjalistyczny charakter tekstu. Zamówienie tłumaczenia tekstów związanych z wąskimi dziedzinami medycyny, ekonomii czy prawa może wiązać się ze wzrostem ceny. Wiele jest także uzależnione od wybranego przez Państwa terminu realizacji – nasi Klienci mogą zdecydować się na wykonanie tłumaczenia w trybie standardowym, przyspieszonym oraz ekspresowym. W przypadku przekładów o przyspieszonym czasie realizacji należy liczyć się z dodatkową opłatą.

Tłumaczenie przysięgłe

Sytuacja nieco się zmienia, gdy chcą Państwo zrealizować tłumaczenie uwierzytelnione. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości strona rozliczeniowa w takim przypadku obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Należy jednak pamiętać, że dokumenty podlegające przekładowi uwierzytelnionemu często są również opatrzone pieczęciami oraz podpisami. Do obowiązków tłumacza należy także przetłumaczenie wszelkich znajdujących się na nich informacji, dlatego koordynator projektu uwzględni także te dane podczas wyceny dokumentu. To właśnie z tego powodu niepozorne zaświadczenie może mieścić nawet cztery strony rozliczeniowe. Najbardziej nieprzewidywalne w tej kwestii są akty zgonu ze Stanów Zjednoczonych – ich objętość waha się od dwóch do nawet ośmiu stron rozliczeniowych. I w tym przypadku cena tłumaczenia nie pozostaje bez związku z tematyką przedłożonych dokumentów; zostanie ona uwzględniona podczas dokonywania wyceny, podobnie jak i podana przez Państwa preferowana data realizacji.

Wycena tłumaczenia online

Proces wyceny składa się z kilku etapów, a na ostateczną cenę składa się wiele czynników. Podstawowym jest objętość tekstu, ale nie mniej istotne są przewidywany czas realizacji, tematyka tekstu czy wymagania dotyczące dodatkowej korekty native speakera. Najszybszym sposobem uzyskania informacji dotyczących wyceny jest przesłanie tekstu podlegającego tłumaczeniu na nasz adres e-mailowy bądź wysłanie pliku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej biura tłumaczeń Alingua. Koordynatorzy projektu dokonają rzetelnej wyceny i prześlą Państwu informacje dotyczące ceny oraz czasu realizacji tłumaczenia.