Znaczenie terminu „korekta” w odniesieniu do pracy z tekstem może mieć  różne odcienie. Używane niekiedy dla określenia różnych czynności należących tradycyjnie do kompetencji redaktora czy adiustatora jako bardziej intuicyjne, może budzić pewne wątpliwości.

 

Na temat zadań wchodzących w zakres pracy korektora pisaliśmy w artykule Czym jest korekta tekstu?. Zasadniczo mowa tu o sprawdzeniu i poprawie błędów ortograficznych, literowych, gramatycznych, frazeologicznych, interpunkcyjnych, bez wgłębiania się w warstwę merytoryczną i stylistyczną tekstu. Konkretne wymagania mogą jednak zależeć od poszczególnych firm i instytucji, stąd warto, by korektor dopytywał o wytyczne i wymagania na początku współpracy.

Praca w wydawnictwie

Praca korektora w wydawnictwie wygląda nieco inaczej niż w biurze tłumaczeń. W ręce korektora trafia złożony tekst, w którym mają zostać wprowadzone ostateczne poprawki przed publikacją. Jeśli jest to wydruk, poprawki oznacza się na kolorowo w tekście i na marginesie, za pomocą znaków korektorskich wskazując rodzaj wymaganej zmiany. Praca zdalna wiąże się najczęściej z tym, że korektor ma do dyspozycji tekst w wersji cyfrowej i wprowadza poprawki w trybie śledzenia zmian, za pomocą komentarzy lub w inny sposób, w zależności od rodzaju pliku i możliwości programu do edycji. Korektor ma za zadanie sprawdzić, czy w tekście po składzie zostały uwzględnione wszelkie wcześniejsze poprawki i zmiany redaktora, autora i ewentualnie innych osób, oraz czy tekst jest zgodny z założeniami redakcyjnymi. Poprawia błędy dzielenia wyrazów i techniczne błędy składu. Sprawdza również numerację rysunków, tabel, przypisów, opisy bibliograficzne, spójność zapisu skrótów, symboli, liczb, odwołań.

Praca w biurze tłumaczeń

W przypadku tłumaczeń dużo zależy od rodzaju tekstu, z jakim mamy do czynienia. Czasem korygowane tłumaczenie to przyszła książka, która następnie trafi do dalszej obróbki do wydawnictwa, wymaga zatem nie tylko znajomości języka źródłowego i docelowego, ale też pracy raczej redaktorskiej i dogłębnego wczytania się w tekst. Często konieczna jest konsultacja z tłumaczem, by do wydawnictwa trafił tekst niebudzący wątpliwości i jak najlepiej dopracowany językowo. Innym razem praca, jaką wykonuje korektor polskiego, angielskiego czy też innego języka, będzie polegała głównie na weryfikacji spójności terminologii (tłumaczenie techniczne, tłumaczenie dokumentów) czy zgodności danych liczbowych (tłumaczenia medyczne, specyfikacje, karty charakterystyki, katalogi). Oczywiście należy również sprawdzić, czy zostały przetłumaczone odpowiednie fragmenty tekstu, i zwrócić uwagę na wszystkie elementy wchodzące w skład typowej korekty. W przypadku korekty tekstów obcojęzycznych ważne jest również dostosowanie ich do norm obowiązujących w publikacjach w danym języku i sprawdzenie zapisów z oryginałem.

Korekta tekstów w Alingua

W skład załogi biura tłumaczeń Alingua wchodzi zespół odpowiedzialny za korektę tekstów polskich i obcojęzycznych o poświadczonym wykształceniu filologicznym, odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu w pracy ze słowem pisanym. Zamawiając u nas tłumaczenie, mogą mieć Państwo pewność, że nim trafi ono w Państwa ręce, zostanie nie tylko profesjonalnie przetłumaczone, ale też dokładnie sprawdzone przez korektorów i native speakerów, by zagwarantować najwyższą jakość i Państwa satysfakcję. Zapraszamy do kontaktu online bądź wizyty w naszym biurze w Krakowie.