Popularny american dream to coś więcej niż tylko ogólny koncept. To właśnie na tej idei opiera się etos Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którym każda osoba dzięki stwarzanym jej równym szansom, swojej ciężkiej pracy i wytrwałości jest w stanie osiągnąć wymarzony sukces.

 

Powszechnie przywoływane są życiorysy osób, których historia życia służy za doskonałe potwierdzenie powiedzenia from rags to riches. I choć start Donalda Trumpa w dorosłość z pewnością był prostszy dzięki spadkowi odziedziczonemu po rodzicach, niewiele osób podejrzewało, że w przyszłości zamieszka w Białym Domu. Mimo że od ogłoszenia wyniku wyborów minął już tydzień, medialny szum nie cichnie, a ulicami Stanów Zjednoczonych nadal przetaczają się marsze przeciwko prezydentowi elektowi.

Kontrowersyjna sylwetka prezydenta

Awersja do nowo wybranego prezydenta może wynikać z jego nieco aroganckiego stylu bycia, niezwykle kontrastowych i jednowymiarowych przekonań, a przede wszystkim – z jawnej niechęci wobec imigrantów. Dla wielu osób sylwetka Donalda Trumpa kojarzy się wyłącznie z nienawiścią i ksenofobią – co jest trudne do zrozumienia w chwili, gdy Stany Zjednoczone rozwinęły się głównie dzięki imigrantom, zarówno tym przybywającym na amerykańską ziemię dobrowolnie, jak i tym, którzy po prostu nie mieli wyboru.

Językowe wsparcie w kampanii

Jednym z najpopularniejszych haseł wykorzystywanych przez kreatywnych zwolenników Hillary Clinton jest zatem slogan ‘love trumps hate’. Skąd jednak prezydenckie nazwisko znalazło się w samym środku tego zdania? I co w ogóle oznacza? Podobnie jak w przypadku kilku innych znanych osobistości – takich jak Sharon Stone, Kate Moss czy Emily Blunt – nazwisko zwycięskiego kandydata funkcjonuje także jako całkiem zwyczajny wyraz. Trump to w swoim pierwotnym znaczeniu to atut – można zatem śmiało stwierdzić, że sukces był biznesmenowi po prostu pisany. Wyraz ten pojawia się również w słownictwie znanym osobom grywającym w karty – trump card jest bowiem kartą atutową. W kontekście tak chętnie przytaczanego przez zwolenników Hillary Clinton sloganu wyraz ten staje się czasownikiem i nabiera znaczenia pokonać. Można zatem również powiedzieć, że Donald Trump has trumped Hillary Clinton. Każde z tych trzech znaczeń jest jednak pozytywne i w pewnym sensie odnosi się do zjawisk kojarzonych powszechnie z sukcesem – czy to w grach hazardowych, czy w rzeczywistości.

Skazany na sukces?

Można zatem uznać, że w pewnym sensie sukces był Donaldowi Trumpowi przeznaczony odgórnie – nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że wynik wyborów prezydenckich okazał się zaskoczeniem dla samych Amerykanów.  Była to też jedna z najbardziej medialnych i najchętniej referowanych w krajowych środkach przekazu kampania; jak nigdy starano się znaleźć jak najbardziej kompromitujące materiały pogrążające przeciwnika, a celem dziennikarskich śledztw byli nie tylko sami kandydaci, ale także i ich rodziny. W gąszczu domysłów i plotek otaczających kontrowersyjną personę Donalda Trumpa trudno zweryfikować, które z nich w ogóle są prawdziwe. Niektórzy oczekują jego prezydentury z niepokojem, inni z niecierpliwością – pewne jest jednak to, że będzie to kilka lat pełnych zaskoczeń.