Brak znajomości angielskiego stanowi obecnie niemałą przeszkodę w zdobyciu pracy czy swobodnym podróżowaniu, ale również w zwyczajnym funkcjonowaniu – bywa niezbędny do obsługi niektórych programów, aplikacji i sprzętów codziennego użytku. O ile nie każdy z nas potrzebuje wygłaszać wykłady po angielsku lub delektować się twórczością Edgara Allana Poe w oryginale, nikt chyba nie zaprzeczy, że warto znać podstawy i móc tę znajomość udowodnić.

 

Z tego względu wiele osób decyduje się na uzyskanie certyfikatu FCE (Cambridge First Certificate in English lub B2 First) Czy jednak warto inwestować czas i środki w egzamin i naukę do niego? Kiedy może przydać się certyfikat? Postaramy się rozwiać najczęstsze wątpliwości na ten temat.

FCE – co sprawdza i jak się na niego przygotować?

Certyfikat FCE stanowi potwierdzenie, że osoba certyfikowana ma wystarczające kompetencje językowe do pracy lub kształcenia się w środowisku anglojęzycznym. Krótko mówiąc, posiadacz certyfikatu FCE jest w stanie poradzić sobie w codziennych sytuacjach wymagających komunikacji w tym języku. Egzamin na poziomie FCE składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna dzieli się na trzy części: Reading and Use of English (rozumienie tekstu i zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki), Writing (tworzenie wypowiedzi pisemnych), Listening (rozumienie ze słuchu); część ustna ma formę rozmowy z egzaminatorem.

 

Szkoły językowe z reguły mają w swojej ofercie kursy przygotowujące do egzaminu FCE, ale można również przygotować się samemu, korzystając z przeznaczonych do tego materiałów edukacyjnych. Warto zwrócić uwagę na przebieg egzaminu i formę zadań, aby nie zostać zaskoczonym w dniu egzaminu. Błędem wielu osób jest skupianie się wyłącznie na gramatyce przy zaniedbaniu komunikacji. Część ustna jest równie ważna co pisemna, a najczęściej bardziej stresująca, szczególnie dla osób, które nie mają do czynienia z językiem obcym na co dzień.

Co daje certyfikat FCE?

Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo i obowiązuje na całym świecie, jest honorowany przez uczelnie i pracodawców. W połączeniu z wykształceniem pedagogicznym umożliwia nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 polskich szkół podstawowych. Potwierdzenie znajomości języka na poziomie B2 może pomóc nam w zdobyciu wymarzonej pracy, przy aplikowaniu na studia zagraniczne, wymiany studenckie, staże i praktyki zagraniczne. Przyda się również, jeśli chcemy podjąć pracę wymagającą kontaktu z turystami zagranicznymi lub jako przewodnik wycieczek – wszędzie, gdzie potrzebne jest poświadczenie znajomości języka angielskiego.

 

Oprócz wyżej wymienionych korzyści certyfikat FCE w naszym CV stanowi dowód ambicji i dążenia do poszerzania kompetencji. Jeśli rozważamy podejście do egzaminu, warto jednak uczciwie przeanalizować nasze potrzeby i umiejętności językowe – być może warto powalczyć o zdobycie certyfikatu na poziomie wyższym niż B2? Jeśli planujemy wykorzystywać język angielski na poziomie zaawansowanym, FCE może okazać się niewystarczający.