Na pewnym poziomie zaawansowania nauki języka obcego pojawia się nieunikniona kwestia – czy warto starać się o certyfikat poświadczający naszą biegłość językową? Czy może nasze umiejętności obronią się same i nie potrzebujemy do tego celu kolejnego „papierka”?

 

W dobie spadku jakości i znaczenia studiów wyższych warto zastanowić się, czy dyplomy i certyfikaty są niezbędne, aby nasza kariera nabrała tempa. Aby uzyskać certyfikat językowy, należy przeznaczyć niemałą sumę pieniędzy na egzamin (a często również na kurs przygotowujący i materiały), nie mówiąc już o samym przygotowaniu i wielu tygodniach nauki. Zapytajmy zatem – jakie korzyści daje certyfikat językowy?

Certyfikaty językowe: podział

Certyfikat językowy to dokument poświadczający znajomość języka obcego na określonym poziomie, otrzymywany po zaliczeniu odpowiedniego egzaminu. Tego rodzaju zaświadczenia są najczęściej wydawane przez instytucje państwowe i rozmaite stowarzyszenia językowe. Oprócz certyfikatów poświadczających ogólną biegłość językową można pokusić się o zdanie egzaminu z języka biznesowego lub specjalistycznego. Jak widać, w obrębie jednego języka możemy mówić o wielu rodzajach certyfikatów w zależności od instytucji wydającej, stopnia wyspecjalizowania języka i jego zaawansowania. Przykłady certyfikatów z popularnych języków to tzw. certyfikaty Cambridge English: PET, FCE, CAE, CPE lub certyfikaty IELTS (język angielski), ZD (język niemiecki), czy DELE (język hiszpański).

Czy warto inwestować czas i pieniądze w certyfikaty językowe?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od nas samych. Przed zapisaniem się na egzamin pozwalający uzyskać certyfikat i wydaniem na to sporej ilości pieniędzy warto przede wszystkim dokładnie przeanalizować wszelkie za i przeciw. Należy zastanowić się, czy poświadczenie biegłości językowej będzie nam potrzebne w konkretnym celu, czy też chcemy mieć je „na zapas” do podniesienia wartości naszego CV. Ważnym krokiem jest również odpowiedni wybór poziomu egzaminu, dostosowany do naszej rzeczywistej wiedzy i umiejętności. Chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego podchodzenie do egzaminu na zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie nie jest najlepszym pomysłem.

W jakich sytuacjach certyfikat językowy będzie atutem?

Posiadając certyfikat językowy, mamy szanse na prześcignięcie innych kandydatów podczas procesu rekrutacji na atrakcyjne stanowisko pracy. Jest on często niezbędny, jeśli chcemy nauczać języków obcych (często wraz z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym), pracować jako przewodnik turystyczny czy opiekun wycieczek. Pomaga uzyskać wizę lub dostać się na studia, wymiany czy staże za granicą. Znaczenie certyfikatów językowych jest więc niekwestionowalne, jednak ich przydatność – jak wiele innych kwestii związanych z edukacją – zależy od naszych planów na przyszłość i indywidualnych predyspozycji.