Wspólnota autonomiczna Katalonii dla wielu osób jest po prostu rejonem synonimicznym z Hiszpanią. Mogłoby się wręcz wydawać, że skoro leży w granicach kraju i jest miejscem, w którym nawet łatwiej jest się porozumieć po hiszpańsku niż po katalońsku, wręcz nie może być inaczej.

 

Katalonia jednak – podobnie jak osioł, który jest popularnym symbolem regionu – mądrze i spokojnie dąży do swojego celu, czyli uzyskania całkowitej niezależności. Katalonia utraciła swoją niezależność w 1714 roku, ale niektórzy mieszkańcy po dziś dzień żyją nadzieją, że jeszcze kiedyś uda się ją odzyskać.

 

tlumaczenia hiszpanski

 

Różne opinie mieszkańców Katalonii

Mieszkańcy tego obszaru dzielą się zasadniczo na dwie grupy; jedni aktywnie wspierają ideę odłączenia Katalonii od Hiszpanii, inni z kolei nie podejmują znaczących wysiłków, choć deklarują, że jako samodzielne państwo Katalonia z pewnością odniosłaby sukces. Jeszcze w 2010 roku spośród 7,5 miliona mieszkańców regionu zaledwie 20% opowiadało się za chęcią wspierania działań proniepodległościowych; liczba ta jednak sukcesywnie wzrastała, do czego przyczynił się między innymi kryzys ekonomiczny, a także rządowa gospodarka oszczędnościowa. Niespełna rok temu wybory lokalne zwyciężyli zwolennicy niepodległości, co wzmogło dyskusje dotyczące ewentualnego odłączenia się Katalonii. Deklaracja o planie ogłoszenia niepodległości w ciągu zaledwie 18 miesięcy od tego zwycięstwa spotkała się jednak z silnym oporem madryckiego rządu, który otwarcie zapowiedział blokowanie tego typu działań na drodze sądowej.

 

Trudności związane z niepodległością

Taka sytuacja wiąże się również z dodatkowymi konsekwencjami podjętej decyzji względem Unii Europejskiej; w momencie zdobycia upragnionej niepodległości Katalonia stałaby się krajem trzecim i mogłaby dopiero ponownie ubiegać się o członkostwo. Wiele osób starannie rozważa wszelkie za i przeciw; poza oczywistą korzyścią w postaci zwycięstwa i odzyskania niepodległości Katalończykom przyszłoby zmierzyć się z problemem braku ustalonej waluty czy rozwiązaniem problemu wynikłego wskutek zaciągnięcia kredytów w hiszpańskich bankach.

 

tlumaczenia hiszpanski

 

Języki w Katalonii

Jedyną kwestią, która zdaje się nie nastręczać większych kłopotów, jest rozwiązanie problemu języka. Obecnie kataloński ustępuje popularnością hiszpańskiemu, a zdobycie niepodległości mogłoby wzmocnić jego pozycję wśród pozostałych europejskich języków. Współpracując z profesjonalistami świetnie znającymi oba te języki, możemy zaoferować naszym Klientom rzetelne i szybkie tłumaczenia z hiszpańskiego oraz z katalońskiego.