Wspólnota autonomiczna Katalonii dla wielu osób jest po prostu rejonem synonimicznym z Hiszpanią. Mogłoby się wręcz wydawać, że skoro leży w granicach kraju i jest miejscem, w którym nawet łatwiej jest się porozumieć po hiszpańsku niż po katalońsku, wręcz nie może być inaczej.

 

Katalonia jednak – podobnie jak osioł, który jest popularnym symbolem regionu – mądrze i spokojnie dąży do swojego celu, czyli uzyskania całkowitej niezależności. Katalonia utraciła swoją niezależność w 1714 roku, ale niektórzy mieszkańcy po dziś dzień żyją nadzieją, że jeszcze kiedyś uda się ją odzyskać.

Różne opinie mieszkańców Katalonii

Mieszkańcy tego obszaru dzielą się zasadniczo na dwie grupy; jedni aktywnie wspierają ideę odłączenia Katalonii od Hiszpanii, inni z kolei nie podejmują znaczących wysiłków, choć deklarują, że jako samodzielne państwo Katalonia z pewnością odniosłaby sukces. Jeszcze w 2010 roku spośród 7,5 miliona mieszkańców regionu zaledwie 20% opowiadało się za chęcią wspierania działań proniepodległościowych; liczba ta jednak sukcesywnie wzrastała, do czego przyczynił się między innymi kryzys ekonomiczny, a także rządowa gospodarka oszczędnościowa. Niespełna rok temu wybory lokalne zwyciężyli zwolennicy niepodległości, co wzmogło dyskusje dotyczące ewentualnego odłączenia się Katalonii. Deklaracja o planie ogłoszenia niepodległości w ciągu zaledwie 18 miesięcy od tego zwycięstwa spotkała się jednak z silnym oporem madryckiego rządu, który otwarcie zapowiedział blokowanie tego typu działań na drodze sądowej.

Trudności związane z niepodległością

Taka sytuacja wiąże się również z dodatkowymi konsekwencjami podjętej decyzji względem Unii Europejskiej; w momencie zdobycia upragnionej niepodległości Katalonia stałaby się krajem trzecim i mogłaby dopiero ponownie ubiegać się o członkostwo. Wiele osób starannie rozważa wszelkie za i przeciw; poza oczywistą korzyścią w postaci zwycięstwa i odzyskania niepodległości Katalończykom przyszłoby zmierzyć się z problemem braku ustalonej waluty czy rozwiązaniem problemu wynikłego wskutek zaciągnięcia kredytów w hiszpańskich bankach.

Języki w Katalonii

Jedyną kwestią, która zdaje się nie nastręczać większych kłopotów, jest rozwiązanie problemu języka. Obecnie kataloński ustępuje popularnością hiszpańskiemu, a zdobycie niepodległości mogłoby wzmocnić jego pozycję wśród pozostałych europejskich języków. Współpracując z profesjonalistami świetnie znającymi oba te języki, możemy zaoferować naszym Klientom rzetelne i szybkie tłumaczenia z hiszpańskiego oraz z katalońskiego.