Czy uchodźca z Ukrainy może wyjechać z Polski? Oczywiście. Mimo że bliskość geograficzna, kulturowa i lingwistyczna ułatwiają Ukraińcom aklimatyzację w Polsce, wielu uchodźców decyduje się na wyjazd do innych krajów Unii Europejskiej (głównie do Niemiec), a nawet jeszcze dalej – do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

 

Od początku wojny Stany Zjednoczone przyjęły ponad 270 tys. uchodźców z Ukrainy, w tym ok. 130 tys. w ramach programu Uniting for Ukraine zapewniającego zakwaterowanie i wsparcie finansowe ze strony osób prywatnych, a także ubezpieczenie zdrowotne i pozwolenie na pracę. Nie bez znaczenia jest liczna diaspora ukraińska w Stanach Zjednoczonych – wielu migrantów wybiera ten kierunek ze względu na więzy rodzinne. Wyjazd obywatela Ukrainy do USA jest jednak obwarowany pewnymi ograniczeniami: przede wszystkim wymaga uzyskania wizy.

 

Wyjazd do USA – dokumenty i procedura

Wizy dla Ukraińców do USA wydaje w Polsce Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Konsulat Generalny USA w Krakowie. Obywatel Ukrainy ubiegający się o wizę do USA w pierwszej kolejności powinien ustalić, jakiej wizy potrzebuje. Od rodzaju wizy zależy wysokość opłat i wymagane dokumenty. Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie elektronicznego wniosku o wydanie wizy oraz wniesienie opłaty za jego rozpatrzenie. Ostatnim etapem procedury wizowej jest rozmowa, na którą należy stawić się osobiście w ambasadzie USA w Warszawie lub w konsulacie USA w Krakowie. Po odbyciu rozmowy pozostaje już tylko oczekiwać na decyzję o przyznaniu wizy. Szczegółowy opis procedury wizowej dla obcokrajowców wraz z opłatami oraz wymaganą dokumentacją można znaleźć na stronie internetowej Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

 

Wiza do USA – jak przebiega rozmowa w konsulacie

Rozmowa o wydanie wizy w placówce dyplomatycznej USA to względnie prosta procedura, choć jej długość może zależeć od sytuacji aplikanta i motywu wyjazdu. Pracownik placówki zadaje szczegółówe pytania o plany dotyczące wyjazdu i pobytu w Stanach, może także zapytać o relacje rodzinne i sytuację zawodową ubiegającego się o wizę. Rozmowy o wizę w ambasadzie przeprowadza się w języku polskim, angielskim lub rosyjskim, natomiast konsulat w Krakowie przeprowadza rozmowy w języku polskim lub angielskim. W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o wizę nie włada żadnym z tych języków w stopniu komunikatywnym, należy przyprowadzić na spotkanie tłumacza ustnego. Nie musi być to tłumacz przysięgły, ważne jednak, aby nie był spokrewniony z aplikantem. Warto również pamiętać o tym, że konsulat nie dopuszcza pojawienia się tłumacza bez uprzedniego zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska. Nie akceptuje także przyprowadzenia innego tłumacza na wypadek nieobecności osoby, którą uprzednio zgłosiliśmy.

 

Tłumaczenia dla Ukraińców starających się o wizę do USA w Alingua

Wielu Ukraińców przebywających w Krakowie lub jego okolicach nie zna angielskiego ani polskiego w stopniu komunikatywnym. Podobieństwo między polskim a ukraińskim nie jest też na tyle duże, aby umożliwić płynne przeprowadzenie – nierzadko stresującej – rozmowy. Właśnie takim osobom zapewniamy w Alingua tłumaczenia ustne podczas rozmowy o wizę. Doświadczenie, profesjonalizm i wysoka kultura osobista naszych tłumaczy to gwarancja, że spotkanie przebiegnie sprawnie i komfortowo. Imigrantom z Ukrainy, którzy potrzebują tłumaczenia przysięgłego wymaganej przez urząd dokumentacji, oferujemy również tłumaczenie dokumentów do wizy z ukraińskiego na angielski. Zapraszamy do kontaktu lub do wizyty w naszym biurze w centrum Krakowa.