Dzisiejszy wpis wieńczy cykl poświęcony certyfikacjom ISO; pozwala on spojrzeć na bezimienne standardy z innej perspektywy i przekonać się o ich realnym wpływie na funkcjonowanie firmy.

 

Dla podmiotów zajmujących się usługami tłumaczeniowymi najważniejszą jest bez wątpienia norma ISO 17100, będąca obiektywnym potwierdzeniem starannej realizacji przekładów.

 

Treść ISO 17100:2015 – interpretacja i istotne aspekty

Opublikowana w 2015 roku wersja zawiera kompleksowy, rozbudowany zestaw wytycznych dotyczących wszystkich obszarów działania biura tłumaczeń. Treść ISO 17100 zawiera restrykcyjne wymagania dotyczące procesów, zasobów oraz kwalifikacji współpracowników, gwarantując niezmienną, wysoką jakość wykonywanych tłumaczeń – warto również podkreślić, że dotyczy to przekładów pisemnych. Choć najczęściej audytom podlegają biura tłumaczeń, o certyfikację tę mogą również ubiegać się niezależne, stałe zespoły tłumaczy oraz działy tłumaczeń w dużych firmach lub instytucjach.

 

ISO 17100:2015 to pierwsza norma zapewniająca tak szczegółowe wymagania wobec biur tłumaczeń. Warunkiem uzyskania tej certyfikacji jest dogłębna wiedza na temat zasobów ludzkich oraz procesów administracyjnych przebiegających podczas realizacji usług. Dla zagranicznych partnerów biznesowych jest synonimem rzetelności oraz profesjonalizmu, wyróżniając potencjalnego kontrahenta na tle konkurencji. Ponadto jest źródłem bogatej nomenklatury branżowej, precyzyjnie definiując ponad czterdzieści terminów – nierzadko będących źródłem wieloletnich sporów. Jak jednak oficjalne zapisy, które możemy znaleźć w tekście normy ISO 17100, przekładają się na codzienne działania biura tłumaczeń?

Wymagania ISO 17100 a codzienność w branży tłumaczeniowej

Szeroki zakres aspektów ujętych w aktualnej wersji normy obejmuje nie tylko samą czynność przekładu, ale także procesy towarzyszące – takie jak obsługa klienta, umiejętne posługiwanie się narzędziami CAT oraz pamięciami tłumaczeniowymi, automatyzacja zadań, a także zarządzanie projektami. Centralną osią ISO 17100 są jednak wymagania dotyczące zasobów ludzkich oraz kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z treścią normy, przekłady realizowane przez certyfikowaną jednostkę mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające albo wykształcenie kierunkowe w zakresie tłumaczeń, albo przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zawodzie tłumacza. Wyszczególniono także kompetencje tłumaczeniowe, językowe, badawcze, kulturowe, techniczne i dziedzinowe, razem składające się na szerokie spektrum umiejętności niezbędnych do przygotowania rzetelnego i wiernego tłumaczenia. Certyfikacja ISO 17100:2015 wymaga również wdrożenia tzw. zasady drugiej pary oczu. Zgodnie z jej zasadami, każde tłumaczenie realizowane jest co najmniej przez dwóch specjalistów o równorzędnych kompetencjach i doświadczeniu. Klienci mogą być dzięki temu pewni, że weryfikacją przekładu zajmują się profesjonaliści o wieloletnim doświadczeniu w branży, korygujący z niezwykłą precyzją potencjalne niedoskonałości.

Wdrożenie ISO 17100 w procesie stabilnego rozwoju firmy

ISO 17100 jest jednak przede wszystkim kamieniem milowym w rozwoju każdej firmy tłumaczeniowej i wytycza ścieżkę jej dalszego rozwoju. Będąc niezależnym potwierdzeniem jakości usług świadczonych przez firmę, certyfikacja wyróżnia daną firmę na arenie międzynarodowej i pozwala na zbudowanie długotrwałego biznesowego partnerstwa opartego na zaufaniu i rzetelności. Odnosząc się do nazewnictwa, etapów oraz wymagań ujętych w treści ISO 17100 możemy znaleźć płaszczyznę porozumienia na całym świecie, co znacząco ułatwia negocjacje z zagranicznymi kontrahentami. Wdrożenie normy ISO 17100:2015 zwiększa także świadomość pracowników, wpływa korzystnie na zarządzanie procesami, pozwala usprawnić procesy w przedsiębiorstwie oraz udoskonalić komunikację – zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

 

Dla całego zespołu Alingua najważniejszą wartością jest staranne przekazanie treści tekstu źródłowego, przy pełnym zachowaniu jego kolorytu kulturowego oraz ewentualnej stylizacji językowej. ISO 17100 jest nie tylko potwierdzeniem ustawicznego kształcenia i pogłębiania swoich umiejętności, ale także motywacją do dalszego udoskonalania procesów oraz dążenia do transparentnej, jasnej komunikacji.