Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy dostrzegliśmy znaczenie, jakie dla naszej codzienności mają wiarygodne tłumaczenia medyczne. Dotychczas kojarzone najczęściej z przekładami dokumentacji przygotowywanej przed konsultacją lub podjęciem leczenia za granicą, tłumaczenia medyczne obejmują w rzeczywistości szerokie spektrum usług realizowanych nie tylko dla branży medycznej i farmaceutycznej, ale i świata nauki.

 

To dzięki nim możliwa jest szybka wymiana informacji ponad barierami językowymi, co znacząco usprawnia przebieg badań klinicznych i wprowadzenie nowych produktów na rynek. Jednak ze względu na ogromną odpowiedzialność tłumaczenia medyczne są specjalizacją wymagającą niezwykłej precyzji oraz rozległej wiedzy o realiach branży w danych krajach. Jak znaleźć godnego zaufania specjalistę, któremu będziemy mogli powierzyć nasze dokumenty?

Tłumaczenia medyczne: co najczęściej podlega przekładowi?

Oprócz dokumentacji przygotowywanej dla osób prywatnych najwięcej dokumentów do przekładu wymaganych jest w branży farmaceutycznej, a zwłaszcza przy badaniach klinicznych. W ich przypadku kluczowe jest zachowanie adekwatnej terminologii oraz precyzyjne przekazywanie informacji – ale to nie wszystko! Dokumenty są często skierowane do różnych grup odbiorców: badaczy, organów regulacyjnych, jednostek prawnych, a także samych pacjentów. W takim przypadku praca to nie tylko tłumaczenie medyczne z angielskiego na polski (czy jeden z wielu innych języków), ale również dostosowanie go pod względem językowym i kulturowym. Konieczne jest znalezienie właściwych odpowiedników określonych terminów, ale też zamiana jednostek – na przykład z amerykańskich funtów na bliższe nam kilogramy.

 

Tłumacze odgrywają też istotną rolę w rozwoju nauki, przygotowując przekłady artykułów naukowych oraz publikacji pokonferencyjnych. Prace te nierzadko stanowią dla ich autorów zwieńczenie wielu lat intensywnej i trudnej pracy, dlatego tak ważne jest nawiązanie współpracy z zaufanym specjalistą o stosownych kompetencjach, który profesjonalnie podejdzie do powierzonego mu zadania.

 

Nie tylko tutaj możemy jednak spotkać tłumaczenia – to również przekłady literatury naukowej oraz popularnonaukowej. Ten drugi gatunek jest szczególnie ciekawy; wymaga od tłumaczy niezwykłego połączenia specjalistycznej naukowej wiedzy i lekkiego pióra. Tam, gdzie literacki język spotyka się z niepodważalnymi faktami, potrzebna jest idealnie wyważona mieszanka technicznej terminologii i kreatywności.

Nie tylko na piśmie, czyli medyczne tłumaczenia ustne

Specjaliści, których domeną są przede wszystkim tłumaczenia ustne, też nie mogą narzekać na brak ciekawych zajęć. Obszar ten to nie tylko przekłady symultaniczne i konsekutywne podczas konferencji, ale także wsparcie podczas szkoleń, instalacji sprzętu w szpitalach i laboratoriach, obsługa lingwistyczna podczas wprowadzania produktu na rynek oraz doraźna pomoc podczas wizyt lekarskich.

 

Każde zapytanie związane z tłumaczeniem tego typu jest dla nas szczególnym zadaniem: w tym przypadku kluczowe jest dobranie specjalisty o stosownych kompetencjach w wąskiej dziedzinie. Umiejętności niezbędne podczas szkolenia dotyczącego technicznych aspektów działania nowego sprzętu będą się znacząco różnić od tych wymaganych podczas konferencji, na której istotna będzie znajomość wytycznych Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.

 

W ostatnich czasach wzrasta także zapotrzebowanie na tłumaczy oferujących swoje usługi w szpitalach i przychodniach. Wizyta lekarska może być niezwykle trudna, gdy nie potrafimy znaleźć odpowiednich słów, by dokładnie powiedzieć, co nam dolega; pomoc tłumacza umożliwia wtedy postawienie trafnej diagnozy i wdrożenie skutecznego leczenia. Choć zazwyczaj osoba ta towarzyszy pacjentowi podczas wizyty, pandemia zmusiła nas do poszukiwania alternatywnych rozwiązań – dlatego teraz często korzysta się w takiej sytuacji z wideokonferencji lub połączeń typu facetime.

Tłumaczenia medyczne bez granic

Branża medyczna wymaga sprawnego poruszania się w gąszczu nie tylko specjalistycznego słownictwa, ale też kwestii prawnych czy systemów ochrony zdrowia w różnych krajach. Choć może się wydawać, że przede wszystkim niezbędna jest techniczna wiedza i obeznanie w naukach ścisłych, tłumaczenia medyczne wymagają też empatii oraz holistycznej wiedzy z zakresu ochrony zdrowia. Jeśli potrzebują Państwo rzetelnego wsparcia językowego podczas konferencji naukowej, wiarygodnego przekładu artykułu lub publikacji bądź szukają zaufanego partnera do długofalowej współpracy podczas prowadzenia badań klinicznych – zachęcamy do kontaktu.