Zawód tłumacza przysięgłego kojarzony jest z dużym prestiżem. Nie ma się co temu dziwić – jest to przecież osoba zaufania publicznego, która dysponuje nie tylko rozległymi umiejętnościami językowymi, ale często jest również ekspertem z zakresu wielu innych dziedzin, których dotyczą tłumaczone teksty, przede wszystkim prawa i ekonomii.

 

Niejeden germanista, zarówno już doświadczony w tłumaczeniach, jak i dopiero zaczynający swoją karierę, również chce sprawdzić się jako tłumacz przysięgły. Niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe mawiał: „Aby zdobyć więcej, musisz najpierw sam stać się kimś większym”. Pora więc na garść informacji na temat pracy tłumacza przysięgłego w Polsce oraz w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych.

Tłumacz przysięgły niemieckiego w Polsce

W Ministerstwie Sprawiedliwości zarejestrowanych jest około 3700 tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego. Prawie co 20 tłumacz przysięgły niemiecki Kraków podał jako swoje miejsce zamieszkania.

 

Kryteria, które trzeba spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, nie różnią się od wymagań dla tłumaczy innych języków, więcej informacji na ten temat w artykule Jak zostać tłumaczem przysięgłym?. Wyjątkiem jest oczywiście doskonała znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, którą weryfikuje przede wszystkim egzamin pisemny i ustny. Część pisemna polega na przetłumaczeniu dwóch tekstów z niemieckiego na polski i dwóch z polskiego na niemiecki. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie pozytywnego wyniku w części pisemnej. Jest to jednak nie lada sztuką, ponieważ co roku wielu osobom podchodzącym do egzaminu w tej kombinacji językowej nie udaje się go zakończyć sukcesem. Przykładowo w roku 2013 były to tylko cztery osoby na dwanaście.

Tłumacz przysięgły niemieckiego za granicą

U naszych zachodnich sąsiadów zawód tłumacza nie jest w żaden sposób uregulowany prawnie, jednak aby móc dokonywać przekładu tekstów urzędowych, czyli zostać Staatlich geprüfter Übersetzer/ Dolmetscher/Gebärdensprachdolmetscher (odpowiednio: tłumaczem przysięgłym pisemnym, ustnym, czy też tłumaczem przysięgłym języka migowego), trzeba zdać egzamin państwowy. Warunkiem przystąpienia do niego jest albo wyższe wykształcenie kierunkowe, albo poświadczona znajomość języka i umiejętności tłumaczeniowych oraz co najmniej trzy lata praktyki zawodowej.

 

Z kolei w Austrii kwestie związane z zawodem tłumacza przysięgłego reguluje austriacka Ustawa federalna o ogólnie zaprzysiężonych i poświadczonych przez sąd biegłych i tłumaczach (Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher (SDG)). Niezbędna do dopuszczenia do egzaminu na tłumacza przysięgłego w tym kraju jest, w przypadku absolwentów studiów dla tłumaczy pisemnych i ustnych (Übersetzer- und Dolmetscherausbildung), dwuletnia praktyka w zawodzie tłumacza, natomiast dla pozostałych kandydatów wymagana jest o trzy lata dłuższa aktywność w branży. Opłata egzaminacyjna w Austrii wynosi 400 €. Ciekawostką jest, że można na swój egzamin sprowadzić dodatkowych egzaminatorów, oczywiście za odpowiednią opłatą (100 € za każdego egzaminatora).

 

Tymczasem w Kantonie Zurych, należącym do niemieckojęzycznej części Szwajcarii, kryteria przyjęcia na listę tłumaczy przysięgłych porządkuje Dolmetscherverordnung (Rozporządzenie o tłumaczach ustnych) z 2003 roku. Ubiegać się o wpisanie na listę można wówczas, gdy faktycznie istnieje zapotrzebowanie na tłumacza posiadającego znajomość określonego języka. Obecnie na liście prowadzonej przez VZGDÜ – Verband Zürcher Gerichtsdolmetscher und -Übersetzer (Zuryski Związek Ustnych i Pisemnych Tłumaczy Sądowych) figuruje już około 600 osób posługujących się 115 językami, w związku z czym najbardziej poszukiwani są specjaliści od tzw. rzadkich języków z obszaru Afryki, Azji i dawnego ZSRR. Kandydat na tłumacza przysięgłego, zgodnie z rozporządzeniem, powinien doskonale znać standardową odmianę języka niemieckiego w mowie i piśmie, wykazywać się gruntowną znajomością wybranego języka obcego, mówionego i pisanego, oraz dokonywać „poprawnych, kompletnych i szybkich” przekładów pisemnych i ustnych.

Tłumacz przysięgły niemiecki – Kraków to dobre miejsce, by go znaleźć

Ponieważ nasza ojczyzna graniczy z Niemcami, nie sposób uniknąć wzajemnych kontaktów. Wiele niemieckich przedsiębiorstw ma swoje filie w Polsce, ale również rodzime firmy chcą, by ich oferta dotarła do niemieckich odbiorców. Polacy często podejmują za naszą zachodnią granicą różne formy zatrudnienia, nierzadko szukają pomocy w niemieckiej służbie zdrowia, a także sprowadzają z Niemiec samochody. Niezależnie od tego, w jakiej z wymienionych sytuacji przyjdzie się znaleźć, niezbędne może okazać się przetłumaczenie dokumentacji.

 

Jeśli mają Państwo do przetłumaczenia dokumenty z języka niemieckiego lub na język niemiecki, które muszą zostać zaakceptowane w urzędzie lub sądzie, oznacza to, że potrzebny będzie tłumacz przysięgły niemiecki. Kraków może poszczycić się obszerną bazą osób wykonujących tego rodzaju przekłady. Biuro tłumaczeń Alingua współpracuje z wieloma specjalistami w swoich dziedzinach. Wykonamy dla Państwa darmową wycenę i podpowiemy, w jaki sposób należy dostarczyć dokumenty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.