Duże projekty to przede wszystkim duże wyzwania – ale z pomocą lingwistom przychodzi pełen wachlarz technologii wykorzystywanych w programach powszechnie znanych jako narzędzia CAT.

 

Ten tajemniczy skrót to nic innego jak computer-assisted translation, czyli tłumaczenie wspomagane komputerowo, coraz częściej stanowiące nieodłączny element codziennej pracy zarówno tłumaczy, jak i korektorów. Niewiele jednak mówi się o wymiernych korzyściach płynących z ich eksploatacji dla klientów, a zdecydowanie warto o tym wspomnieć.

Narzędzia CAT i translatorskie wyzwania

Choć narzędzia CAT znajdują zastosowanie nie tylko przy projektach wyjątkowo rozległych czy powtarzalnych, to właśnie w ich kontekście są niewątpliwie najczęściej przywoływane. Dziś też pochylimy się nad tym zagadnieniem, przybliżając także zalety przekładające się na rzeczywiste korzyści. Spektrum dostępnych dla tłumaczy programów jest niezwykle obszerne, a ich możliwości znacząco się różnią; do tej kategorii zaliczają się zarówno proste moduły sprawdzania pisowni wbudowane w inne aplikacje, jak i odrębne oprogramowanie umożliwiające pracę z bazami terminologicznymi czy słownikami. Przy potężnych projektach zwykle korzysta się z tych drugich – w czym jednak tkwi ich niezwykłość i dlaczego są tak przydatne?

Spójność terminologiczna – wyższa jakość, niższa cena

Wprowadzony do programu tekst zostaje podzielony na segmenty, zwykle odpowiadające kolejnym zdaniom. Przetłumaczenie każdego z nich rozbudowuje bazę tłumaczeniową – można ją przypisać do określonej specjalizacji, a w przypadku stałych klientów stworzyć również taką dedykowaną właśnie ich zamówieniom. Ułatwia to osiągnięcie jednego z kluczowych elementów dobrego tłumaczenia – zachowanie spójności tłumaczonych fraz, co jest zadaniem znacznie trudniejszym niż mogłoby się to wydawać. To prawdopodobnie główna korzyść ze stosowania narzędzi CAT, zwłaszcza w sytuacji, gdy otrzymujemy wytyczne od klienta dotyczące wymaganego przekładu danego terminu. Zostaje on wówczas dodany do bazy terminologicznej, a jego prawidłowa wersja pojawia się przy każdym segmencie, w którym on występuje, gwarantując jego rzetelne tłumaczenie w całym tekście.

 

Rozbudowana baza tłumaczeniowa jest także nieocenioną pomocą przy projektach powtarzalnych, znacząco przyczyniając się do skrócenia czasu realizacji zamówienia. Każdy ukończony projekt wzbogaca zasoby, co w przypadku współpracy ze stałymi klientami przekłada się na możliwość wyraźnie szybszego ukończenia pracy i większą elastyczność podczas ustalania terminów. Narzędzia CAT często są także wykorzystywane do zarządzania projektami tłumaczeniowymi, co z kolei wyraźnie usprawnia przepływ informacji między wszystkimi zaangażowanymi specjalistami. Rozwiązanie to umożliwia bezpośrednią komunikację, szybkie rozwiązywanie napotkanych problemów – a co za tym idzie, terminową realizację wysokiej jakości przekładów nawet pomimo przeszkód.

Oswajając nowoczesne technologie

Technologia coraz śmielej wkrada się w naszą codzienność; nie inaczej jest w branży tłumaczeniowej. Zmienia się zarówno dostępność narzędzi CAT, jak i łatwość ich obsługi oraz częstotliwość zastosowania nie tylko wśród indywidualnych tłumaczy, ale też biur tłumaczeń. To nie tylko znaczące ułatwienie pracy tłumaczy i korektorów, ale przede wszystkim gwarancja spójnych, realizowanych terminowo przekładów.